Bartosz Partyka
Czuła jest noc, choć miłość ma różne oblicza

Dyplom magisterski zrealizowany w: IV Pracowni Fotografii (prof. Piotr Chojnacki), VI Pracowni Fotografii (prof. Andrzej P. Florkowski)