Dominika Maciejewicz–Łukasiewicz
Wenus

Praca magisterska zrealizowana w III Pracowni Fotografii (prof. Piotr Wołyński), VI Pracowni Fotografii (prof. Andrzej Florkowski)
Projekt powstał pod wpływem luźnych skojarzeń związanych z hasłem Wenus i tak uzyskałam pierwszą odnogę, na którą składa się mitologia, kryje się tam to wszystko co wiemy o Wenus z mitów i materiałów źródłowych. Z mitologii narodziła się sztuka, która dawała najwdzięczniejsze pole do malowania aktów. Jednak, aby mogła zaistnieć sztuka, musi nastąpić transformacja nagiego ciała kobiety w akt kobiecy. Celem projektu jest analiza problemu jaki dotyka wielu sfer kobiecej natury na przykładzie bogini Wenus. Wynikiem ma być ustalenie wzajemnych zależności pomiędzy poszczególnymi dziedzinami życia kobiety. W pracy posłużyłam się przedstawieniami graficznymi, ponieważ najlepiej ilustrują sieć powiązań i zależności, ponadto taki układ jest czysty i przejrzysty dzięki czemu ułatwia odczytanie komunikatów. Projekt składa się z dwóch części: tekstowej i graficznej przedstawionych w lustrzanym odbiciu względem siebie. Odbicie lustrzane ułatwia odczytanie i orientację względem poszczególnych haseł, dzięki czemu widz może się swobodnie przemieszczać pomiędzy planszami. Na cześć graficzną składają się fotografie, zdjęcia i obrazki, które zostały zaczerpnięte z Internetu. Może się wydawać, że jest to bardzo łatwe, wystarczy wpisać dowolne hasło i gotowe. jednak czasami, aby znaleźć odpowiednie zdjęcie, które odpowiadałoby moim założeniom zajmowało to kilka godzin. Głównie chodziło o zderzenie sztuki wysokiej, na którą składa się malarstwo, rzeźba, czy fotografia z wszechobecną kulturą masową, która przytłacza nas ogromem komunikatów wizualnych. W niektórych miejscach na projekcie graficznym znajdują się puste prostokąty, te pola odpowiadają hasłom z grafu na przeciwległej ścianie, te większe prostokąty to główne hasła, które ułatwiają orientację. Mniejsze prostokąty, które są puste sprawiły mi trudności w zobrazowaniu, bowiem nie wszystkie hasła da się przedstawić tak, aby były odzwierciedleniem przeciwległych haseł. zobrazowaniu, bowiem nie wszystkie hasła da się zobrazować, przedstawić aby były odzwierciedleniem haseł. Cała praca na charakter indywidualny i osobisty, to jakie obrazy użyłam, to jakie hasła stworzyłam są częścią moich wewnętrznych odczuć związanych z kobiecością. To jakim manipulacja i czynnikom podlega. Wenus to obszerna tematyka, na którą składa się szereg założeń, dotykających ciała kobiety. Dlatego nie sposób było wykonać innej pracy, bowiem nie ukazywała by ona ogromu problemu jaki dotyka tej sfery. Byłby to zaledwie maleńki fragment, jedno zagadnienie, na którym skupiłabym swoją uwagę, a przecież kobieta i jej cielesność jak widać to bardzo złożona i różnorodna struktura.