Ewa Kasperek
Metabolia

Dyplom magisterski zrealizowany w: III Pracowni Fotografii (prof. Piotr Wołyński), VI Pracowni Fotografii (prof. Andrzej P. Florkowski)
Praca pt. Metabolia przywracać ma trzeci wymiar przedstawieniu krajobrazu, jakiego pozbawiła go rejestracja fotograficzna. Umowne wyprowadzenie przestrzeni obrazu do przestrzeni odbiorcy stało się możliwe za pomocą obrazów­obiektów, które wraz z odrywającymi się od ścian fotografiami ponownie przybierają przynależne im geomorficzne formy. Tytuł pracy wskazywać ma na proces przeobrażania się, przechodzenia z jednego stadium, jednej formy w drugą. Jest biologiczną metaforą życia obrazu.