Jacek Dziubdziela
Przesunięcia

Dyplom magisterski zrealizowany w: III Pracowni Fotografii (prof. Piotr Wołyński), VII Pracowni Fotografii (prof. Krzysztof J. Baranowski)
Praca składa się z czterech elementów, będących rodzajem ćwiczeń dla umysłu. Te proste przekazy można rozpatrywać na poziomie dwóch płaszczyzn. Pierwszą są bodźce wzrokowe i słuchowe skupiające naszą uwagę, drugą stanowi warstwa tworzona w procesie nadawania znaczeń. Praca skłania do próby znalezienia momentu przejścia od samej recepcji sygnałów do uformowania się skojarzenia dzięki kontekstom.
Film pod tytułem TAK NIE (2’44”) zwraca uwagę na nierozstrzygalność stopnia wpływu zmian intensywności światła naturalnego na podejmowane przez nas decyzje.

Film SKALA (5’13”) rozpatruje możliwość znalezienia miejsca, od którego staje się możliwa interpretacja danych.

Praca pod tytułem STRUMIEŃ DZIENNY, STRUMIEŃ NOCNY (dwukanałowe audio, 25’55”) skłania do próby stwierdzenia wpływu obecności słońca na brzmienie strumienia wody.

HISTORIA ZAWARTA W 81 SŁOWACH (5’40”) ukazuje pozorne zachwiane relacji między znakami w konkretnej wypowiedzi.

Prace prezentowane są jako projekcje na ścianie.