Justyna Dryl
Układ do odnajdywania teraźniejszości

Dyplom zrealizowany w: IV Pracowni Fotografii (prof. Piotr Chojnacki), VI Pracowni Fotografii (dr Anna Kędziora)
Jak twierdzi neuropsycholog Ernst Pöppel „teraz” trwa 30 milisekundy, a to, co widzimy „tu i teraz” jest projekcją w naszym mózgu – na zewnątrz dzieją się wtedy rzeczy, których nie widzimy. Obrazy w naszym umyśle skutecznie zasłaniają nam to, co mamy przed oczami.
Z notatek do pracy:
tęsknota za absolutną teraźniejszością / próba zatrzymania czasu / próba stworzenia obiegu zamkniętego czasu / moja percepcja nieba / model mojego przegapiania
Instalacja site-, time- i sky-specific składa się z dwóch aparatów cyfrowych, dwóch rzutników oraz nieba i ściany. Pierwszy aparat skierowany obiektywem w niebo przechwytuje jego obraz, podłączony do niego rzutnik projektuje ten obraz na ścianę. Drugi aparat przechwytuje obraz ze ściany, a podłączony do niego rzutnik projektuje go z powrotem w niebo.