Katarzyna Hoffman
Geometria dźwięku

Dyplom magisterski zrealizowany w: VI Pracowni Fotografii (prof. Andrzej P.  Florkowski), VII Pracowni Fotografii (prof. Krzysztof J. Baranowski)