Kinga Brocka
Ślad | Trace

Praca magisterska realizowana w IV Pracowni Fotografii (dr hab. Piotr Chojnacki), V Pracowni Fotografii (prof. Konrad Kuzyszyn)
Moja praca artystyczna przedstawia rejestrację doświadczeń związanych z naturą, która zawsze mnie interesowała i inspirowała. Rejestrowałam chwile, miejsca i sytuacje w których doświadczenia te były szczególnie istotne – skupiały się na cielesności , emocjonalności i zmysłowości. Pozwalały się zatrzymać, przeżywać i trwać w nich. Jest to także obserwacja wzajemnych relacji między ludźmi i tego jak natura stała się ich łącznikiem.