Maciej Dziekan
In Any Shape of Form

Dyplom zrealizowany w VI Pracowni Fotografii (prof. Andrzej Florkowski), IV Pracowni Fotografii (dr hab. Piotr Chojnacki)