Marta Normington
Towards The Sea

Dyplom magisterski zrealizowany w: IV Pracowni Fotografii (prof. Piotr Chojnacki), VII Pracowni Fotografii (prof. Krzysztof J. Baranowski)
Instalacja przestrzenna, fotografia, video, obiekty
Here, just some water,
There amidst the trees
The sea!
– Iio Sōgi
Ideą przewodnią projektu Towards the Sea jest rozwinięcie jednej myśli: własnej osobistej drogi do morza poprzez system czterech połączonych ze sobą rzek, z których pierwsza ma swoje źródło w okolicy mojego domu rodzinnego. Rzeka, będąc stałym elementem krajobrazu, sama nigdy nie jest stała, jej wody nieustannie komunikują się z wodami innych obszarów, a te z innymi coraz odleglejszymi. Morze, jako miejsce docelowe, stanowi przestrzeń spotkania i wymiany, mieszania się różnych wpływów, elastyczny obszar wspólny, dzielony z innymi.
Projekt ma formę zaskakującej wyprawy do korzeni, gdzie kluczowe staje się spotkanie z rzeczywistością na wielu różnych poziomach doświadczania bytu. Świat ludzki nieustannie przeplata się tu ze światem natury i geologii, a rzeka staje się symbolem podróży zarówno poprzez przestrzeń, jak i przez czas. Rezultatem jest zapis spotkań i odkryć dokonanych po drodze, rozumianej zarówno jako proces fizycznego przemieszczania się w przestrzeni, jak i wszystkich podróży mentalnych wywołanych procesem myślenia o sytuacji bycia w otaczającym nas bezpośrednio świecie.
Odwołując się do doświadczenia naoczności, ale także wykraczając poza czosoprzestrzeń tego, co widzialne, projekt przyjmuje formę wielopoziomowej narracji zaczynającej się miliony lat temu, a która przeplata się wciąż z rzeczywistością, w której żyjemy. Zwykłe wyjście z domu staje się fascynującą podróżą przez czas i konteksty własnej obecności w świecie.