Paulina Nowak
Notatki o przepaściach

Praca licencjacka zrealizowana w IV Pracowni Fotografii (prof. Piotr Chojnacki), VII Pracowni Fotografii, (prof. Krzysztof J. Baranowski)
Wyobrażam sobie szczelinę jako wizualny odpowiednik pojęcia sprzeczności. Szczelina to przerwanie ciągłości określonej płaszczyzny, miejsce załamania. W załamaniu otwiera się przestrzeń tego, co nieokreślone i możliwe. Doświadczenie chwili jako szczeliny jest zawieszone w jej sprzecznej tożsamości z bezczasowością. Szczelina to otwartość, w której nie pokazuje się nic konkretnego. Praca stanowi fragment poszukiwań obrazów, które w subiektywny, intuicyjny sposób łączą się dla mnie z pojęciem i doświadczeniem sprzeczności. Punktem wyjścia jest wideo, zainspirowane rozprawą Jana Łukasiewicza pt. „O zasadzie sprzeczności u Arystotelesa”.