Piotr Pardiak
From The Light

Obraz jest światłem, początkiem każdego przedstawienia. Światło wyłania przedmioty  z ciemności. Przedmioty zatrzymują na sobie światło i odbijając je od siebie, kierują dalej,  w stronę innych przedmiotów. To trwająca w nieskończoność gra refleksów.
Cykl „From the Light” składa się z 8 fotografii oraz książki fotograficznej “TIME – EMIT”, która to była punktem wyjścia dla powstania wystawy. Swoim intuicyjnym postrzeganiem, dokumentowałem otaczającą rzeczywistość, wyciągając z niej przebłyskujące, formami absolutu, zjawiska. Moja naczelna rola jako czynnego obserwatora rzeczywistości sprawiła, że zjawiska te mogły zaistnieć w postaci obrazów. W swoich fotografiach często posługuję się alegorią, dzięki której nie komunikuję niczego wprost. Zdaniem Hugona od św. Wiktora, piękno widzialne jest znakiem i obrazem piękna niewidzialnego. Ukazuję więc zwykłe przedmioty i sytuacje, które sugerują dalekie i niejasne treści. Dzięki temu mogę dać do zrozumienia, że to co niewidzialne i niewyobrażalne jednak istnieje.