II Nabór 2021 — kierunek FOTOGRAFIA

DRUGI NABÓR | REKRUTACJA
2021/2022
KIERUNEK FOTOGRAFIA | UAP
STUDIA NIESTACJONARNE

TERMINY REJESTRACJI INTERNETOWEJ
Studia niestacjonarne 1 stopnia: 23.08.202106.09.2021
Studia niestacjonarne 2 stopnia: 23.08.202109.09.2021


STUDIA NIESTACJONARNE 1 STOPNIA

— zakres Fotografia
— zakres Fotografia Intermedialna


1 ETAP

09.09.2021 – Ocena portfolio i listu motywacyjnego
10.09.2021 – Ogłoszenie wyników w systemie Akademus

2 ETAP (online)

13.09.2021 – Rozmowa kwalifikacyjna zakres fot. Intermedialna (online)
14.09.2021 – Rozmowa kwalifikacyjna zakres fotografia (online)

15.09.2021 – Ogłoszenie wyników w systemie Akademus

Link do rejestracji oraz informacje:
https://uap.edu.pl/dla-kandydata/ii-nabor/fotografia-studia-niestacjonarne-i-stopnia/


STUDIA NIESTACJONARNE 2 STOPNIA

14.09.2021 – Rozmowa kwalifikacyjna (online)
15.09.2021 – Ogłoszenie wyników w systemie Akademus

Link do rejestracji oraz informacje:
https://uap.edu.pl/dla-kandydata/ii-nabor/fotografia-studia-niestacjonarne-ii-stopnia/


WIĘCEJ INFO:
Informacja o drugim naborze


Przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej: dr hab. S. Decyk
Sekretarka Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej: dr K. Kobierzyńska

Comments are closed