Izabela Jurcewicz w Drive-by Projects

W poruszających fotografiach Izabeli Jurcewicz z monografii Ciało jako negatyw, artystka powraca do traumatycznych wspomnień i doświadczeń, które przeżyła jako pacjent z guzem narządów wewnętrznych. Niebieskość określa prace Jurcewicz. Jak sama mówi: „Niebieski jest szczególnie paradoksalnym kolorem. Niebieski jest kolorem wieczności, a jednocześnie niebieskie usta sygnalizują śmierć”. Tutaj obrazy Jurcewicz rejestrują proces empatycznego zaangażowania, które zwiększa jej zdolność do leczenia i możliwość sympatyzowania z cierpieniem innych.

Prace pokazywane są podczas wystawy grupowej „BLUE” w dniach 11/01/20 — 29/02/20 w Drive-by Projects.

Comments are closed