Komunikat w sprawie terminów obron prac dyplomowych 2020

DYPLOMY 2020 informacje >

W związku z rozporządzeniem nr 91/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z dnia 15 kwietnia 2020 roku zmieniającym termin „obrony prac dyplomowych – studia stacjonarne i niestacjonarne” w ten sposób, że w miejsce dat 01.06.2020 – 19.06.2020 r. wpisuje się 01.06.2020 – 25.09.2020 informuję, że obrony prac dyplomowych na Wydziale Fotografii będą odbywały się w terminach 22.06.2020 – 02.07.2020 oraz 14.09.2020 – 25.09.2020 r.

Dziekan Wydziału Fotografii
dr hab. Piotr Chojnacki, prof. UAP

Comments are closed