Konrad Kuzyszyn: BLACK SILVER EGO | 10/03/23, Galeria Piekary

Powrót do ciemni po kilkudziesięciu latach jest w pewnym sensie wyznaniem wiary. Odbitki, uwalniające srebro z bieli papieru, ponownie wzbudzają demiurgiczne emocje, nieobciążone już dbałością o definicję obrazu. Procesualność, eksperymentowanie z potencjałem srebra i czerni oraz powrót do motywów repetycji figury wzmacniają stężenie napięcia motywu, który konfrontuję z naturą drewna. Uległość papieru fotograficznego pozwala odkrywać potencjał kształtu zawarty w odbitce. Glina ceramiczna jest dla mnie nowym materiałem, który w procesie obróbki przypomina modalność fotograficzną. Formy kuliste zawierają się w prostych kątach odbitki lub drewna. Ulubiony format 18 x 24 cm jest odpowiednikiem proporcji ludzkiej twarzy, którą kierujemy ku obrazowi. Wszystkie prace pochodzą z lat 2021-2023.

Konrad Kuzyszyn, 02.2023

Comments are closed