Mateusz Sadowski — „Reflex Wander”

Mateusz Sadowski — „Reflex Wander”

Format: 188 × 227 mm
Oprawa: Otabind, miękka, szyto-klejona
Liczba stron: 176
Nakład: 300
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-940678-4-7
Wydawca: DISASTRA PUBLISHING

Pierwsza monograficzna publikacja dotycząca praktyk artystycznych Mateusza Sadowskiego, twórcy intermedialnego, posługującego się wideo, fotografią i instalacją. Zawiera 85 reprodukcji prac, wśród których znajdują się obiekty fotograficzne, kadry z filmów animowanych oraz dokumentacje wystaw. Na książkę składają się również teksty w wersji polskiej oraz angielskiej, których autorami są Łukasz Mojsak, Adam Mazur, a także Mateusz Sadowski w rozmowie z Michałem Lasotą. Pod redakcją Marcina Czerkasowa.

——————

First monographic publication on the artistic practices of Mateusz Sadowski, an intermedia artist who uses video, photography and installation. It contains 85 reproductions of works including photographic objects, stills from animated films and documentation of exhibitions. The book also includes texts in Polish and English by Łukasz Mojsak, Adam Mazur and Mateusz Sadowski in conversation with Michał Lasota. Edited by Marcin Czerkasow.

——————

Publikacja dofinansowana ze środków Konkursu Wydziałowego na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców, finansowanego z dotacji przyznanej przez MNiSW Wydziałowi Komunikacji Multimedialnej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu na 2018 rok oraz Wydziałowi Sztuki Mediów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu na 2019 rok.

Comments are closed