Maciej Szymanowicz

dr hab. | prof. UAM
Historyk sztuki specjalizujący się w historii fotografii. Studia magisterskie i doktoranckie odbył w Instytucie Historii Sztuki UAM. Pracę doktorską obronił w 2004 roku, stopień doktora habilitowanego został mu nadany uchwałą Rady Wydziału Historycznego UAM w 2016 roku. Od stycznia 2005 do lipca 2010 roku był kierownikiem Galerii Fotografii „pf” w Poznaniu, gdzie jako kurator przygotował ok. 50 wystaw. W latach 2005-2015 był członkiem rady programowej Biennale Fotografii w Poznaniu.  Współpracował z wieloma instytucjami: Muzeum Narodowym w Warszawie przy organizacji wystawy Jana Bułhaka (2006), National Gallery of Art  w Waszyngtonie przy wystawie: Foto: Modernity in Central Europe, 1918-1945 (2007), The Museum of Modern Art w Nowym Jorku przy projekcie OBJECT: PHOTO. Modern Photographs. The Thomas Walther Collection 1909–1949 (2013-2014), Herder-Institut w Marburgu przy opracowywaniu spuścizny po Ernście Stewnerze (2014). Publikował swoje teksty w licznych książkach i czasopismach m.in.: „Kwartalniku Fotografia”, którego był stałym współpracownikiem. Obecnie koncentruje swoją uwagę na badaniach dotyczących polskiej fotografii reklamowej w XX wieku.

Książki/redakcje

• Kućko, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wlkp. 2008
• Ireneusz Zjeżdżałka. Fotografie, red. M. Szymanowicz, Wydawnictwo Kropka, Września 2009
• Zaburzona epoka. Polska fotografia artystyczna w latach 1945-1955, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016
• Edukacyjny potencjał fotografii, red. M. Michałowska, J. Ryczek, M. Szymanowicz, „Zeszyty Artystyczne”, 2017, tom 30
• Procesy, sedymentacje, topografie. O polskim dokumencie fotograficznym, red. M. Michałowska, M. Szymanowicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2021
• Wdzięk i fantazja”. Moda i reklama w twórczości fotograficznej Zbigniewa K. Wołyńskiego (1921-2008), red. M. Szymanowicz, Wydawnictwo Muzeum Narodowego w Gdańsku, 2022
• Akademickie przestrzenie fotografii, red. J. Klupś, M. Michałowska, M. Szymanowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, 2022


Wybrane artykuły 

• Pomiędzy Wilnem a Czombrowem. Mickiewiczowski ślad w twórczości Jana Bułhaka, [w:] Punkt widzenia. Fotografia miasta, red. M. Janczyk, I. Święch,  Muzeum Historii Fotografii, Kraków 2004
• Topografia miasta. O przedwojennych zdjęciach Poznania, „Kwartalnik Fotografia”, 2005, nr 17
• O sanacyjnej propagandzie i heroizmie sportu, w: Przestrzenie fotografii. Antologia tekstów, red. K. Makowski, T. Ferenc, Galeria f5 & Księgarnia fotograficzna, Łódź 2005
• Pomiędzy fotografią a malarstwem. O współpracy Jana Bułhaka z Ferdynandem Ruszczycem,  „Rocznik Historii Sztuki”, 2006, tom XXXI
• Topografia sukcesu,  „Artium Quaestiones”, 2006, tom XVII
• W kręgu fotografii piktorialnej. O teoretycznym aspekcie twórczości Jana Bułhaka, [w:] Jan Bułhak. Fotografik, red. M. Plater-Zyberk, Katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Warszawie, 2007
• Antoni Wieczorek – photographer of the turning point. Comments on Polish photography of the 1930s. [w:] “History of Photography”, 2008, vol. 32
• Wokół Léonarda Misonne`a. Uwagi na marginesie wystawy, „Kwartalnik Fotografia”, 2008, nr 26-27
• Polski piktorializm pomiędzy estetyką Fotoklubu Paryskiego a językiem Nowej Fotografii, [w:] Fotografia od dagerotypu do galerii Hybrydy, red. D. Jackiewicz, Warszawa 2008
• Duma i fotografia. O światopoglądowych podstawach polskiej fotografii artystycznej lat 30. XX wieku, [w:] Zofia Chomętowska. Polska w podróży, red. K. Ziębińska-Lewandowska, K. Puchała-Rojek, Fundacja Archeologia Fotografii, Warszawa 2013
• In the Private Sphere: The Photographic Work of Stanisław Ignacy Witkiewicz, tekst udostępniony jesienią 2014 roku na stronie The Museum of Modern Art w Nowym Jorku
• Dialoge eines Fotografen. Die ästhetischen Rahmenbedingungen des Werks Ernst Stewners, w: Ernst Stewner-ein deutsche Fotograf in Polen, red. D. Popp, P. Korduba, Verlag Herder-Institut, Marburg 2014
• Odkrywanie terytoriów. Fotograficzne objazdy Mieczysława Orłowicza po Ziemiach Odzyskanych, [w:] Zaraz po wojnie, red. J. Kordjak, A. Szewczyk, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa 2015
• W poszukiwaniu „narodowości w fotografice”, „Artium Quaestiones”, 2017, tom XXVIII