Andrzej Florkowski

prof. dr hab.
Kierownik VI Pracowni Fotografii, Katedra Fotografii, Wydział Fotografii
kontakt: andrzej.florkowski@uap.edu.pl
Członek Rady Artystycznej Związku Polskich Artystów Fotografików, historyk sztuki, promotor około stu prac dyplomowych – licencjackich i magisterskich. Autor szeregu wystaw indywidualnych, kurator wielu wystaw zbiorowych krajowych i zagranicznych.
Fotografuje od wczesnych lat 60. działając na polu fotografii kreacyjnej i dokumentalnej. Jego prace reprezentowane są w kolekcjach muzealnych oraz prywatnych tak krajowych, jak i zagranicznych. Animator promocji twórczości młodych artystów. Inicjator i organizator Międzynarodowego Konkursu Dyplomów Fotograficznych Poznań Photo Diploma Award w 2011 roku. Inicjator i współorganizator pierwszej z dorocznych wystaw dyplomów Nieoczywiste w 2004 roku. Nominujący w konkursie Prix Pictet.