Pracownia Widzenia Fotograficznego

kierownik: dr Janusz Oleksa, st. wykł.
mgr Katarzyna Wąsowska, as.

Otaczająca nas rzeczywistość jest sceną. Wszystko jest ustawione, za rogiem każdej ulicy odnajdujemy inną sytuację. Wszystko ciągle się zmienia, żyje i nieustannie płynie swoim rytmem – to, co przewidywalne i oczywiste, oraz to, co nas niespodziewanie zaskakuje. Zmienia się scenografia, „aktorzy” odgrywają swoje scenki i nieustannie zmienia się światło. Jak w teatrze. Twórcze poszukiwania w pracowni umiejscawiają się pomiędzy wykorzystaniem sytuacji zastanych a działaniami inscenizacyjnymi. Poszukiwanie indywidualnego obszaru działań to odkrywanie własnej wrażliwości. Motyw staje się pretekstem dla twórczych doświadczeń.
Wybrane tematy realizowane w pracowni dotyczyły twórczych poszukiwań w obrębie m.in. następujących haseł: Grawitacja, Horyzont, Lustro, Przezroczystość, Zjawy, Badania i Eksperymenty.
Równoległą formą pracy ze studentami w naszej pracowni są wyjazdowe plenery fotograficzne.
— kierownik Pracowni Widzenia Fotograficznego: dr Janusz Oleksa