REKRUTACJA

Harmonogramy egzaminów wstępnych 2022

Fotografia LICENCJAT – stacjonarne:

22.06 – ocena portfolio – oba zakresy (Etap I)
27.06 – rozmowy online – zakres FOTOGRAFIA (Etap II)
28.06 – rozmowy online – zakres FOTOGRAFIA INTERMEDIALNA (Etap II)

Fotografia MGR – st. stacjonarne:

29.06 – rozmowy online

Fotografia LICENCJAT – st. niestacjonarne:

5.07 – ocena portfolio – oba zakresy (Etap I)
8.07 – rozmowy online – zakres FOTOGRAFIA (Etap II)
9.07 – rozmowy online – zakres FOTOGRAFIA INTERMEDIALNA (Etap II)

 

Fotografia MGR – st. niestacjonarne:

14.07 – rozmowy online

 

Zapraszamy na spotkania i konsultacje portfolio z prowadzącymi pracownie Wydziału Fotografii

 

Spotkania z prowadzącymi pracownie Wydziału Fotografii:

Czwartki: godz. 17.00 — online

17.03
— Pracownia Widzenia Fotograficznego
24.03 — Pracownia Fotografii w Kontekstach
31.03 — Pracownia Fotografii Dokumentalnej
21.04 — Pracownia Fotografii Eksperymentalnej
28.04 — Pracownia Fotografii Relacyjnej
05.05 — Pracownia Transformacji Obrazu
12.05 — Pracownia Neofotografii
19.05 — Pracownia Obrazów Utajonych
link do spotkań: https://meet.google.com/kba-ahhq-fsf
Upubliczniony link umożliwia połączenie się na spotkanie dowolnej ilości osób*.


Konsultacje PORTFOLIO on-line dla kandydatów
:

Piątki: godz. 17.00 — online

18.03.2022
25.03.2022
1.04.2022
22.04.2022
29.04.2022
6.05.2022
13.05.2022
20.05.2022

Zgłoszenia i informacje:

Kandydaci zapisują się telefonicznie i potwierdzają mailowo u koordynatora z parodniowym wyprzedzeniem. Po zapisaniu otrzymują pakiet informacyjny co do ilości i wielkości prac oraz jak przebiega spotkanie i jak się połączyć (plus wszelkie inne informacje).

Koordynator:
dr Janusz Oleksa
500 125 013
janusz.oleksa@uap.edu.pl

 

* Platforma nie wymaga posiadania konta google, możliwe jest uczestnictwo za pośrednictwem komputera stacjonarnego albo urządzenia mobilnego (tu konieczne jest pobranie darmowej aplikacji). Podczas spotkania można zadawać pytania tekstowe.

REKRUTACJA

WYDZIAŁ FOTOGRAFII | UAP


kierunek Fotografia – zakres FOTOGRAFIA (studia I stopnia)

 

1. rejestracja online kandydata/kandydatki na studia na UAP polega na:

   • założeniu konta w systemie Akademus,
   • wypełnienia koniecznych danych osobowych,
   • wyboru właściwego kierunku, stopnia i trybu studiów,
   • dołączenia wymaganych plików (portfolio oraz w niektórych przypadkach listu motywacyjnego),
   • dokonania opłaty rekrutacyjnej (wg indywidualnego numeru i tytułu wpłaty wygenerowanych w Akademusie).
TERMIN REJESTRACJI INTERNETOWEJ:
studia stacjonarne I stopnia
♥ START 12.03.2022
♠ KONIEC 16.06.2022

REJESTRACJA KANDYDATA >

 

2. sprawdzian kwalifikacyjny

Sprawdzian kwalifikacyjny podzielony jest na dwa etapy;

Etap pierwszy:

Polega na przeglądzie portfolio dostarczonego drogą elektroniczną oraz zapoznanie się z listem motywacyjnym. Portfolio powinno być zamkniętym plikiem PDF o objętości nieprzekraczającej 30 MB:

 • Portfolio, zawierające samodzielne prace kandydata: prezentacja do 20 prac fotograficznych, (poszczególne prace składać się mogą z wielu fotografii), zapisane w pliku PDF o łącznej objętości nie przekraczającej 30 MB,
  nazwa pliku: NAZWISKO_IMIĘ_P.pdf
 • List motywacyjny zawierający artystyczne cele i oczekiwania kandydata (nie więcej niż 1800 znaków ze spacjami) zapisane w pliku PDF.
  nazwa pliku: NAZWISKO_IMIĘ_L.pdf

W treści listu motywacyjnego należy uwzględnić wybrane zagadnienia z poniższej listy:

 • krótki życiorys ze wskazaniem doświadczeń związanych z fotografią;
 • powody decyzji o wyborze fotografii, jako kierunku przyszłych studiów;
 • osiągnięcia związane z fotografią i mediami pokrewnymi, charakterystyka własnych prac, udział w konkursach, wystawach, etc.;
 • pasje i zainteresowania spoza obszaru fotografii;
 • przedstawienie własnych doświadczeń pod kątem dostępu do zjawisk związanych z kulturą (muzea, galerie, ośrodki kultury, biblioteki);
 • scharakteryzowanie oglądanej w ostatnim czasie wystawy, spektaklu teatralnego, filmu lub przeczytanej książki. Wskazanie interesujących i inspirujących wątków;
 • informacje, które pomogły w wyborze kierunku fotografia Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, jako miejsca przyszłych studiów;
 • cele i plany związane z charakterem uczelni i własnymi inspiracjami możliwymi do realizowania na kierunku Fotografia.

Kandydaci, którzy uzyskali pozytywny wynik (minimum 10 pkt) zostaną zaproszeni do kolejnego etapu drogą elektroniczną, za pośrednictwem systemu e-dziekanat Akademus.

Etap drugi:

Polega na rozmowie kwalifikacyjnej z Kandydatem, przeprowadzonej drogą online.

Podczas rozmowy  nastąpi omówienie prac kandydata, nadesłanych w pierwszym etapie rekrutacji za pośrednictwem systemu Akademus.  Komisja w tym celu udostępni na ekranie portfolio kandydata. Rozmowa kwalifikacyjna powinna wykazać znajomość zagadnień związanych ze sztuką, ze szczególnym uwzględnieniem fotografii. Kandydata powinna cechować umiejętność, wiedza i dojrzałość do podjęcia procesu kształcenia i rozwoju w dyscyplinie fotografii. Komisja uwzględnia predyspozycje kandydata do studiowania na danym kierunku – zdolność obserwacji, wrażliwość i wyobraźnię.


W wyniku przeprowadzonego sprawdzianu kwalifikacyjnego kandydat może otrzymać łącznie od 0 do 60 punktów, przy czym wynik łączny stanowi sumę punktacji uzyskanych z poszczególnych części sprawdzianu kwalifikacyjnego, z których kandydat może otrzymać maksymalnie:

 • Etap I:
  • za portfolio – do 25 punktów,
  • za list motywacyjny – do 15 punktów
 • Etap II:
  • za rozmowę kwalifikacyjną – do 20 punktów.


3. zakwalifikowani do przyjęcia na I rok studiów

TERMIN OGŁOSZENIA LISTY OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA NA I ROK STUDIÓW: 
studia stacjonarne I stopnia 

Po zakończeniu obu terminów sprawdzianu kwalifikacyjnego zostanie ogłoszona lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia w UAP. Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów w terminie … w Dziekanacie Wydziału Fotografii – budynek C, pok. 402 (mapa)

pamiętaj

Wymagane dokumenty:

 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości
 • podpisana ankieta wygenerowana z formularza rejestracyjnego dostępna w panelu kandydata


4. osoby przyjęte na I rok studiów

TERMIN OGŁOSZENIA LISTY OSÓB PRZYJĘTYCH NA I ROK STUDIÓW:
studia stacjonarne I stopnia

Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje kandydatowi prawo wniesienia odwołania do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia zaskarżonej decyzji. Odwołania należy składać osobiście lub drogą pocztową w Rektoracie UAP – budynek A, pok. 209 (mapa).

 

Regulamin organizacji i zdalnego przeprowadzania sprawdzianu kwalifikacyjnego na studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu na rok akademicki 2022/2023

REKRUTACJA

WYDZIAŁ FOTOGRAFII | UAP


kierunek Fotografia – zakres FOTOGRAFIA INTERMEDIALNA (studia I stopnia)

 

1. rejestracja online kandydata/kandydatki na studia na UAP polega na:

   • założeniu konta w systemie Akademus,
   • wypełnienia koniecznych danych osobowych,
   • wyboru właściwego kierunku, stopnia i trybu studiów,
   • dołączenia wymaganych plików (portfolio oraz w niektórych przypadkach listu motywacyjnego),
   • dokonania opłaty rekrutacyjnej (wg indywidualnego numeru i tytułu wpłaty wygenerowanych w Akademusie).
TERMIN REJESTRACJI INTERNETOWEJ:
studia stacjonarne I stopnia
♥ START 12.03.2022
♠ KONIEC
16.06.2022

REJESTRACJA KANDYDATA >

 

2. sprawdzian kwalifikacyjny

Sprawdzian kwalifikacyjny podzielony jest na dwa etapy;

Etap pierwszy:

Polega na przeglądzie portfolio dostarczonego drogą elektroniczną oraz zapoznanie się z listem motywacyjnym. Portfolio powinno być zamkniętym plikiem PDF o objętości nieprzekraczającej 30 MB:

 • Portfolio, zawierające samodzielne prace kandydata: prezentacja do 20 prac fotograficznych, (poszczególne prace składać się mogą z wielu fotografii), zapisane w pliku PDF o łącznej objętości nie przekraczającej 30 MB,
  nazwa pliku: NAZWISKO_IMIĘ_P.pdf
 • List motywacyjny zawierający artystyczne cele i oczekiwania kandydata (nie więcej niż 1800 znaków ze spacjami) zapisane w pliku PDF.
  nazwa pliku: NAZWISKO_IMIĘ_L.pdf

W treści listu motywacyjnego należy uwzględnić wybrane zagadnienia z poniższej listy:

 • krótki życiorys ze wskazaniem doświadczeń związanych z fotografią;
 • powody decyzji o wyborze fotografii, jako kierunku przyszłych studiów;
 • osiągnięcia związane z fotografią i mediami pokrewnymi, charakterystyka własnych prac, udział w konkursach, wystawach, etc.;
 • pasje i zainteresowania spoza obszaru fotografii;
 • przedstawienie własnych doświadczeń pod kątem dostępu do zjawisk związanych z kulturą (muzea, galerie, ośrodki kultury, biblioteki);
 • scharakteryzowanie oglądanej w ostatnim czasie wystawy, spektaklu teatralnego, filmu lub przeczytanej książki. Wskazanie interesujących i inspirujących wątków;
 • informacje, które pomogły w wyborze kierunku fotografia Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, jako miejsca przyszłych studiów;
 • cele i plany związane z charakterem uczelni i własnymi inspiracjami możliwymi do realizowania na kierunku Fotografia.

Kandydaci, którzy uzyskali pozytywny wynik (minimum 10 pkt) zostaną zaproszeni do kolejnego etapu drogą elektroniczną, za pośrednictwem systemu e-dziekanat Akademus.

Etap drugi:

Polega na rozmowie kwalifikacyjnej z Kandydatem, przeprowadzonej drogą online.

Podczas rozmowy  nastąpi omówienie prac kandydata, nadesłanych w pierwszym etapie rekrutacji za pośrednictwem systemu Akademus.  Komisja w tym celu udostępni na ekranie portfolio kandydata. Rozmowa kwalifikacyjna powinna wykazać znajomość zagadnień związanych ze sztuką, ze szczególnym uwzględnieniem fotografii. Kandydata powinna cechować umiejętność, wiedza i dojrzałość do podjęcia procesu kształcenia i rozwoju w dyscyplinie fotografii. Komisja uwzględnia predyspozycje kandydata do studiowania na danym kierunku – zdolność obserwacji, wrażliwość i wyobraźnię.


W wyniku przeprowadzonego sprawdzianu kwalifikacyjnego kandydat może otrzymać łącznie od 0 do 60 punktów, przy czym wynik łączny stanowi sumę punktacji uzyskanych z poszczególnych części sprawdzianu kwalifikacyjnego, z których kandydat może otrzymać maksymalnie:

 • Etap I:
  • za portfolio – do 25 punktów,
  • za list motywacyjny – do 15 punktów
 • Etap II:
  • za rozmowę kwalifikacyjną – do 20 punktów.


3. zakwalifikowani do przyjęcia na I rok studiów

TERMIN OGŁOSZENIA LISTY OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA NA I ROK STUDIÓW: 
studia stacjonarne I stopnia 

Po zakończeniu obu terminów sprawdzianu kwalifikacyjnego zostanie ogłoszona lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia w UAP. Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów w terminie … w Dziekanacie Wydziału Fotografii – budynek C, pok. 402 (mapa)

pamiętaj

Wymagane dokumenty:

 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości
 • podpisana ankieta wygenerowana z formularza rejestracyjnego dostępna w panelu kandydata


4. osoby przyjęte na I rok studiów

TERMIN OGŁOSZENIA LISTY OSÓB PRZYJĘTYCH NA I ROK STUDIÓW:
studia stacjonarne I stopnia

Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje kandydatowi prawo wniesienia odwołania do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia zaskarżonej decyzji. Odwołania należy składać osobiście lub drogą pocztową w Rektoracie UAP – budynek A, pok. 209 (mapa).

 

Regulamin organizacji i zdalnego przeprowadzania sprawdzianu kwalifikacyjnego na studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu na rok akademicki 2022/2023

REKRUTACJA

WYDZIAŁ FOTOGRAFII | UAP


kierunek FOTOGRAFIA (studia II stopnia)

 

1. rejestracja online kandydata/kandydatki na studia na UAP polega na:

   • założeniu konta w systemie Akademus,
   • wypełnienia koniecznych danych osobowych,
   • wyboru właściwego kierunku, stopnia i trybu studiów,
   • dołączenia wymaganych plików (portfolio oraz w niektórych przypadkach listu motywacyjnego),
   • dokonania opłaty rekrutacyjnej (wg indywidualnego numeru i tytułu wpłaty wygenerowanych w Akademusie).
TERMIN REJESTRACJI INTERNETOWEJ:
studia stacjonarne II stopnia
♥ START 12.03.2022
♠ KONIEC 27
.06.2022
 

REJESTRACJA KANDYDATA >

 

2. sprawdzian kwalifikacyjny

Sprawdzian kwalifikacyjny podzielony jest na dwa etapy i składa się z załączonych drogą elektroniczną przez Kandydata portfolio i listu motywacyjnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Portfolio powinno być zamkniętym plikiem PDF o objętości nieprzekraczającej 30 MB;

Etap pierwszy:

a. Portfolio zawierające samodzielne prace kandydata (prezentacja do 20 prac fotograficznych i/lub dokumentacji prac z dziedziny mediów pokrewnych; poszczególne prace składać się mogą z wielu fotografii) oraz dokumentację innych osiągnięć z dziedziny sztuki (artystycznych, kuratorskich, warsztatowych, zawodowych itp.), zapisane w jednym pliku PDF (nazwa pliku: nazwisko_imię_P.pdf) o łącznej objętości nie przekraczającej 30 Mb. 

b. List motywacyjny, zawierający artystyczne cele i oczekiwania kandydata (nie więcej niż 1800 znaków ze spacjami) zapisane w jednym pliku PDF (nazwa pliku: nazwisko_imię_L.pdf).

W treści listu motywacyjnego należy uwzględnić wybrane zagadnienia z poniższej listy:

 • krótki życiorys ze wskazaniem doświadczeń związanych z fotografią; 
 • powody decyzji o wyborze fotografii, jako kierunku przyszłych studiów;
 • osiągnięcia związane z fotografią i mediami pokrewnymi, charakterystyka własnych prac, udział w konkursach, wystawach, etc.;
 • pasje i zainteresowania spoza obszaru fotografii;
 • przedstawienie własnych doświadczeń pod kątem dostępu do zjawisk związanych z kulturą (muzea, galerie, ośrodki kultury, biblioteki);
 • scharakteryzowanie oglądanej w ostatnim czasie wystawy, spektaklu teatralnego, filmu lub przeczytanej książki. Wskazanie interesujących i inspirujących wątków;
 • informacje, które pomogły w wyborze kierunku fotografia Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, jako miejsca przyszłych studiów;
 • cele i plany związane z charakterem uczelni i własnymi inspiracjami możliwymi do realizowania na kierunku fotografia. 

W dniu sprawdzianu kwalifikacyjnego kandydat przystępuje do rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa powinna wykazać znajomość zagadnień związanych ze sztuką, ze szczególnym uwzględnieniem fotografii.

Etap drugi:
♣ 
Rozmowa kwalifikacyjna online;

Kandydata powinna cechować umiejętność, wiedza i dojrzałość do podjęcia samodzielnego procesu kształcenia i rozwoju na kierunku fotografia.
Komisja uwzględnia predyspozycje kandydata do tworzenia na wybranym kierunku – zdolność obserwacji, wrażliwość i wyobraźnię.

Komisja rekrutacyjna dokonuje oceny załączonego w systemie Akademus portfolio i listu motywacyjnego kandydata oraz odbywającej się w trybie zdalnym (online) rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem.


Maksymalna ilość punktów przyznawanych w postępowaniu kwalifikacyjnym wynosi 40 punktów, wg następujących kryteriów:
a. za Portfolio kandydat otrzymać może maksymalnie 20 punktów
b. za List motywacyjny kandydat otrzymać może maksymalnie 5 punktów.
c. za Rozmowę kwalifikacyjną kandydat otrzymać może maksymalnie 15


3. zakwalifikowani do przyjęcia na I rok studiów

TERMIN OGŁOSZENIA LISTY OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA NA I ROK STUDIÓW: 
studia stacjonarne II stopnia –

Po zakończeniu obu terminów sprawdzianu kwalifikacyjnego zostanie ogłoszona lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia w UAP. Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów w terminie …………w Dziekanacie Wydziału Fotografii – budynek C pok. 402 (mapa).

pamiętaj

Wymagane dokumenty:

 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów z tytułem licencjata, magistra lub inżyniera
 • podpisana ankieta wygenerowana z formularza rejestracyjnego dostępna w panelu kandydata


4. osoby przyjęte na I rok studiów

TERMIN OGŁOSZENIA LISTY OSÓB PRZYJĘTYCH NA I ROK STUDIÓW:
studia stacjonarne II stopnia

Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje kandydatowi prawo wniesienia odwołania do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia zaskarżonej decyzji. Odwołania należy składać osobiście lub drogą pocztową w Rektoracie UAP – budynek A, pok. 209 (mapa).

 

Regulamin organizacji i zdalnego przeprowadzania sprawdzianu kwalifikacyjnego na studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu na rok akademicki 2022/2023