Stefan Wojnecki

Fot. Piotr Wołyński
prof. zw. dr hab.
Stefan Wojnecki  (1929-2023) — twórca zaliczany do fotograficznej neoawangardy, animator i teoretyk fotografii, związany z pojęciami fotografii intermedialnej i postmedialnej. Od 1956r. brał udział w ponad stu wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą, był autorem kilkudziesięciu wystaw indywidualnych. Od 1971r. członek Związku Polskich Artystów Fotografików, piastował najważniejsze funkcje w polskim ruchu fotograficznym. Autor licznych wypowiedzi teoretycznych związanych z fotografią. Kurator kilkudziesięciu wystaw, sympozjów i warsztatów, również o zasięgu międzynarodowym. Inicjator studiów wyższych na kierunku fotografia w polskim szkolnictwie artystycznym. Pierwszy w Polsce profesor tytularny z dyscypliny artystycznej fotografia. Od 1978r. pracował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz). Pomysłodawca i wieloletni prezes Naukowego Towarzystwa Fotografii. Był długoletnim ekspertem Rady Wyższego Szkolnictwa Artystycznego. Otrzymał szereg wyróżnień, nagród i odznaczeń, w tym międzynarodowych. Laureat m.in. medalu ASP w Poznaniu, Scholae Bene Merito, Nagrody Artystycznej Miasta Poznania oraz Złotego Medalu Zasłużony Kulturze Gloria Artis.