Seminarium Naukowego Towarzystwa Fotografii — „Cyfrowe publikacje fotograficzne: nowy obszar eksploracji?”

Seminarium Naukowego Towarzystwa Fotografii
„Cyfrowe publikacje fotograficzne: nowy obszar eksploracji?”

16 listopada 2020, godz. 10:00-12:00
Platforma: Google Meet
prowadzący: dr hab. Krzysztof Pijarski, prof. PWSFTviT
goście: Tytus Szabelski, Paweł Starzec

Internet traktujemy zazwyczaj jako przestrzeń wtórną, obszar omówień i dokumentacji, nie jako miejsce realizacji autonomicznych, ambitnych utworów artystycznych. Sytuacja ta wydaje się szczególnie dziwna w przypadku fotografii, medium pozbawionego pojęcia oryginału. Jeśli fotografia może na równych prawach występować pod postacią wystawy i książki, z których obie formy traktujemy jako autonomiczne medium artystyczne, dlaczego tak trudno wyobrazić sobie przestrzeń cyfrową jako takie medium?

Podczas seminarium Krzysztof Pijarski opowie o programie artystyczno-badawczym i celach Pracowni Narracji Interaktywnych vnLabu przy Szkole Filmowej w Łodzi, następnie zaproponuje krótką historię eksperymentów z cyfrową książką fotograficzną, by przejść do współczesnych, bardziej autonomicznych form wykorzystujących fotografię. Przedmiotem wspólnej dyskusji z udziałem artystów będą AMZN Tytusa Szabelskiego (http://AMZN.vnlab.org) i Makeshift Pawła Starca (http://Makeshift.vnlab.org), które na bardzo odmienne sposoby podjęły wyzwanie przestrzeni cyfrowej jako medium artystycznego.

Link do spotkania: https://meet.google.com/kba-ahhq-fsf

INFO PDF: SEMINARIUM LISTOPAD

Comments are closed