Studentki Wydziału Fotografii w 20. edycji Przeglądu Sztuki SURVIVAL we Wrocławiu

Z największą przyjemnością informujemy, że studentki naszego wydziału, Magdalena Mądra oraz Daniela Weiss, biorą udział w 20. edycji Przeglądu Sztuki SURVIVAL, który odbędzie się w dniach 24–28.06.2022 we Wrocławiu.

Program festiwalu: https://www.survival.art.pl/pl/

Magdalena Mądra, Granice możliwości
dźwiękowa instalacja kinetyczna, 2021

Zużyte kartony i urządzenia po zaspokojeniu potrzeb i pożądań są wynikiem wycieńczającej ekonomii nieefektywności, usiłowań nieustannych i nieskutecznych. Obieg będący odpadem kapitalistycznej logiki wydajności przeczy jakiejkolwiek produktywności. Wkraczając w porządek maszyn, znajdujemy przestrzeń czystego funkcjonowania, układ pragnienia, na analizie którego skupili się Deleuze i Guattari: Pragnienie i obiekt są jednym i tym samym, tworzą maszynę jako maszynę maszyny. Pragnienie jest maszyną, obiekt pragnienia to kolejna podłączona do niego maszyna. Zarysowując projekt materialistycznej psychiatrii skupionej na relacji między pożądaniem a wytwarzaniem, badacze dostarczają narzędzi pozwalających zrozumieć powiązanie chorób psychicznych i formacji społecznych. Jedyną możliwością wyjścia z układu jest zmęczenie i zniszczenie na tyle silne, że wypada się z połączenia, ulega się deterioryzacji (D&G). Stan ten przypomina sen, o którym Jonathan Crary pisał w kontekście późnego kapitalizmu, że jest bezużyteczny i zasadniczo pasywny, generujący niepoliczalne straty czasu produkcji, obiegu i konsumpcji dóbr spoczynku, który zawsze będzie kolidował z interesami świata 24/7. Akt kuratorstwa zniszczeń (termin: Caitlin DeSilvey), niedopuszczenia do głosu materialności obiektów wbrew ich konserwacji, ale przyłożenia ręki do ich anihilacji rezonuje w przestrzeni zwielokrotnionym brzmieniem autodestrukcyjnej pracy wypełnionego pustką pomnika, wstającego po wielekroć w geście przebłagania za jego wznoszenie.

Comments are closed