UDOSTĘPNIENIE EKRANU — wystawa Pracowni Transformacji Obrazu | Szczecin, 27/04—03/05

Wystawa studentów Pracowni Transformacji Obrazu
z Wydziału Fotografii Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu
prowadzonej przez prof. Konrada Kuzyszyna oraz dr. Mateusza Sadowskiego

Dominik Augustyniak
Daniel Dąbrowski
Michał Jaszkowski
Magdalena Mądra
Lena Peplińska
Marcin Ratajczyk
Andrzej Staniek
Jadwiga Subczyńska
Andrzej Szwabe
Klara Woźniak
Jan Wysocki

Udostępnienie ekranu, oprócz bycia przydatnym w zdalnej komunikacji, uzyskało ostatnio dodatkowe znaczenie. Dla artystki/artysty ekran jest oknem na własną sztukę, które pozwala spojrzeć na nią z obu perspektyw – zarówno prywatnej, jak obiektywizującej, niekiedy wystudzonej – kiedy autorka/autor stara się oglądać własne dzieło oczami innych. Na ekranie – oprócz sztuki – wyświetlane są codzienne powinności, rozrywka, informacje, oraz tajemnice, których nikt inny nie powinien oglądać. Dlatego udostępnienie ekranu jest gestem otwartym i zamkniętym jednocześnie. Balansując pomiędzy wyrażaniem spraw istotnych a ukrywaniem bałaganu, może być gestem ostatecznej kontroli, jak i ostatecznej szczerości.

Na wystawie prezentowane są prace ekranowe i obiekty oraz fragmenty prac dyplomowych autorstwa studentek i studentów Pracowni Transformacji Obrazu.

Comments are closed