Zajęcia w okresie kwarantanny

Drogie studentki i studenci! W obliczu wyjątkowej sytuacji spowodowanej ostatnimi wydarzeniami, jesteśmy zobligowani do zmiany trybu pracy na wykłady prowadzone online. Spotkania e-learningowe odbywać się będą za pośrednictwem narzędzia Google Meet zgodnie z dotychczasowym rozkładem zajęć.

Szczegółowe informacje o wykładach i pozostałych zajęciach przekazywane będą przez prowadzących za pośrednictwem e-maili.

Image result for google meet tutorial

Comments are closed