Katarzyna Hoffman

Geometria dźwięku, 2016

Dyplom magisterski zrealizowany w: VI Pracowni Fotografii (prof. Andrzej P.  Florkowski), VII Pracowni Fotografii (prof. Krzysztof J. Baranowski)