Koło Naukowe
Studentów Fotografii

Rozmowa z Martinem Parrem
(Biblioteka Wydziału Fotografii)
Promocja Como Magazine
Koło Naukowe Studentów Fotografii jest organizacją o charakterze artystycznym, naukowym i samokształceniowym.
Zachęcamy wszystkich studentów fotografii zainteresowanych członkostwem w kole.
Deklaracji członkowska Koła Naukowego Studentów Fotografii do pobrania
SPOTKAJ NAS
fb: Koło Naukowe Studentów Fotografii
email:  knsfoto@gmail.com