Rozkłady zajęć i karty obiegowe

STUDIA STACJONARNE

Wydział Fotografii — studia stacjonarne I stopnia (licencjackie)

Wydział Fotografii – studia stacjonarne II stopnia (magisterskie)

STUDIA NIESTACJONARNE

Wydział Fotografii — studia niestacjonarne 3-letnie I stopnia (licencjackie)

Wydział Fotografii – studia niestacjonarne 2-letnie II stopnia (magisterskie)

Dyplom — studia niestacjonarne 3-letnie I stopnia

Dyplom — studia niestacjonarne 2-letnie II stopnia

Dyżury ONLINE

dr Kamila Kobierzyńska
godz. 8:30 w terminach: 25.03, 15.04, 6.05, 20.05.
— po wcześniejszym umówieniu