Rozkłady zajęć i karty obiegowe

STUDIA STACJONARNE

Wydział Fotografii — studia stacjonarne I stopnia (licencjackie)

Wydział Fotografii – studia stacjonarne II stopnia (magisterskie)

STUDIA NIESTACJONARNE

Wydział Fotografii — studia niestacjonarne 3-letnie I stopnia (licencjackie)

Wydział Fotografii – studia niestacjonarne 2-letnie II stopnia (magisterskie)

Dyplom — studia niestacjonarne 3-letnie I stopnia

Dyplom — studia niestacjonarne 2-letnie II stopnia