Rozkłady zajęć i karty obiegowe

→ Studia niestacjonarne FOTOGRAFIA — terminy zjazdów w roku akademickim 2021/22


Termin sesji na studiach niestacjonarnych:

ZIMOWA SESJA EGZAMINACYJNA 24 – 30.01. 2022
Ostateczny termin zaliczeń poprawkowych 21.02.2022

LETNIA SESJA EGZAMINACYJNA 23 – 29.05.2022
Ostateczny termin zaliczeń poprawkowych 19.09.2022

Wydział Fotografii — studia stacjonarne I i II stopnia

Wydział Fotografii — studia niestacjonarne 3-letnie studia I stopnia (licencjackie)

Wydział Fotografii – studia niestacjonarne 2-letnie studia II stopnia (magisterskie)

Dyplom — studia niestacjonarne 3-letnie I stopnia

Dyplom — studia niestacjonarne 2-letnie II stopnia