Wydział Fotografii Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu oferuje nowatorski program studiów, bazujący na blisko 35-letnim doświadczeniu w kształceniu nowych pokoleń artystów, licznych inicjatywach artystycznych i naukowych, współpracy zagranicznej, organizacji międzynarodowych wystaw fotografii oraz konferencji, plenerów i konkursów. Dzięki najwyższej ocenie jakości kształcenia (kategoria A+ dla UAP) od 2024 roku na kierunku Fotografia w trybie stacjonarnym prowadzone będą jednolite, 5-letnie studia magisterskie.

 

Kształcimy w zakresie fotografii jako dyscypliny sztuki. Głównym obszarem programu studiów jest praktyka oraz analiza teoretycznych zagadnień fotografii i mediów pokrewnych. Pod opieką dowiadczonych artystów, artystek, nauczycieli i nauczycielek akademickich studiujący tworzą autorskie prace i eksperymentują z formami obrazowania. Ważnymi elementami ich rozwoju artystycznego są regularne spotkania z zapraszanymi kuratorami/kuratorkami, teoretykami/teoretyczkami, twórcami/twórczyniami współczesnej sztuki-fotografii, a także konwersatoria oraz warsztaty problemowe i specjalistyczne.

Kształcenie odbywa się w ośmiu Pracowniach Fotografii, w wybranych pracowniach artystycznych z szerokiego spektrum pracowni Uniwersytetu oraz w ramach przedmiotów teoretycznych, takich jak m.in. Fotografia w ekspozycji galeryjnej, Fotografia współczesna, Teoria fotografii, Zagadnienia sztuki współczesnej czy Prawo autorskie. Studiujący mogą też uczestniczyć w warsztatach oświetlenia studyjnego, cyfrowej edycji fotografii, rejestracji i edycji obrazu ruchomego, klasycznych i hybrydowych procesów fotografii, obrazu generowanego cyfrowo, druku i eksponowania fotografii, przygotowania publikacji fotograficznych i multimedialnych, itp.

Wydział Fotografii dysponuje profesjonalnym zapleczem dydaktycznym i badawczym, w skład którego wchodzą obszerne studio fotograficzne, pracownia komputerowa, nowoczesna ciemnia, specjalistyczna biblioteka z czytelnią i archiwum fotografii. Do dyspozycji studiujących jest wypożyczalnia sprzętu z systemem rezerwacji online, studio filmowe i wyspecjalizowana drukarnia. Studenci i studentki, poza regularnymi zajęciami, uczestniczą w wystawach, plenerach i spotkaniach autorskich, aktywnie działają w Kole Naukowym, redagują i wydają poświęcone sztuce fotografii wydawnictwa oraz publikacje internetowe, takie jak COMO Magazine, biorą udział w międzynarodowych programach wymiany studentów Erasmus+.

Wśród absolwentów i absolwentek kierunku Fotografia znajduje się wielu uznanych artystów i artystek, profesorów i profesorek uczelni, teoretyków i teoretyczek fotografii, osób kuratorujących i popularyzujących sztukę fotografii, animujących działalność artystyczno-naukową w Polsce.

Rekrutacja na studia polega na ocenie portfolio i listu motywacyjnego oraz rozmowie kwalifikacyjnej.

5-letnie, jednolite studia magisterskie – stacjonarne
3-letnie studia I stopnia – niestacjonarne

Portfolio, zawierające samodzielne prace osoby kandydującej: prezentacja do 20 prac fotograficznych (poszczególne prace składać się mogą z wielu fotografii), zapisane w jednym pliku PDF o łącznej objętości nieprzekraczającej 30 MB.

List motywacyjny, zawierający artystyczne cele i oczekiwania osoby kandydującej (nie więcej niż 1800 znaków ze spacjami) zapisane w jednym pliku PDF.

W treści listu motywacyjnego można uwzględnić wybrane zagadnienia z poniższej listy:

 • krótki życiorys ze wskazaniem doświadczeń związanych z fotografią;
 • powody decyzji o wyborze fotografii jako kierunku przyszłych studiów;
 • osiągnięcia związane z fotografią i mediami pokrewnymi, charakterystyka własnych prac, udział w konkursach, wystawach, etc.;
 • pasje i zainteresowania spoza obszaru fotografii;
 • własne doświadczenia związane z odbiorem sztuki (muzea, galerie, ośrodki kultury, festiwale sztuki i inne);
 • przywołanie oglądanej w ostatnim czasie wystawy, spektaklu teatralnego, filmu lub przeczytanej książki – wskazanie interesujących i inspirujących wątków;
 • informacje, które pomogły w wyborze kierunku fotografia UAP, jako miejsca przyszłych studiów;
 • cele i plany związane z charakterem uczelni i własnymi inspiracjami możliwymi do realizowania na kierunku Fotografia.

2-letnie studia II stopnia – stacjonarne
2-letnie studia II stopnia – niestacjonarne

Portfolio, zawierające samodzielne prace osoby kandydującej (prezentacja do 20 prac fotograficznych i/lub dokumentacji prac z dziedziny mediów pokrewnych – poszczególne prace składać się mogą z wielu fotografii) oraz dokumentację innych osiągnięć z dziedziny sztuki (artystycznych, kuratorskich, warsztatowych, zawodowych itp.), zapisane w jednym pliku PDF o łącznej objętości nieprzekraczającej 30 MB.

List motywacyjny, zawierający artystyczne cele i oczekiwania osoby kandydującej, najważniejsze osiągnięcia twórcze / ewentualnie doświadczenie zawodowe (nie więcej niż 1800 znaków ze spacjami) zapisane w jednym pliku PDF o łącznej objętości nieprzekraczającej 30 MB.

W treści listu motywacyjnego można uwzględnić wybrane zagadnienia z poniższej listy:

 • krótki życiorys ze wskazaniem doświadczeń związanych z fotografią;
 • powody decyzji o wyborze fotografii jako kierunku przyszłych studiów;
 • osiągnięcia związane z fotografią i mediami pokrewnymi, charakterystyka własnych prac, udział w konkursach, wystawach, etc.;
 • pasje i zainteresowania spoza obszaru fotografii;
 • własne doświadczenia związane z odbiorem sztuki (muzea, galerie, ośrodki kultury, festiwale sztuki i inne);
 • przywołanie oglądanej w ostatnim czasie wystawy, spektaklu teatralnego, filmu lub przeczytanej książki – wskazanie interesujących i inspirujących wątków;
 • informacje, które pomogły w wyborze kierunku fotografia UAP, jako miejsca przyszłych studiów;
 • cele i plany związane z charakterem uczelni i własnymi inspiracjami możliwymi do realizowania na kierunku fotografia.