O NAS

Działamy na rzecz rozwoju sztuki – fotografii oraz teoretycznej i krytycznej refleksji związanej z fotografią i nowymi mediami.

Wydział Fotografii Uniwersytetu im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu skupia artystów, badaczy i pedagogów związanych z fotografią i innymi mediami współczesnej komunikacji. Działamy na rzecz rozwoju sztuki – fotografii oraz teoretycznej i krytycznej refleksji związanej z fotografią i mediami pokrewnymi. Pracownicy Wydziału są organizatorami szeregu ważnych przedsięwzięć artystycznych i wydawniczych. Uczestniczą oraz są pomysłodawcami licznych wystaw, sympozjów i konferencji, również międzynarodowych, dotyczących aktualnych problemów sztuki-fotografii.

 

Więcej ⟶

Aktualności

WIRTUALNY SPACER

Zapraszamy na wirtualny spacer po Wydziale Fotografii