Wydział Fotografii UAP
Budynek B, 23 Lutego 20

61 852 09 11 nr wew. 326
Adres korespondencyjny:
Al. Marcinkowskiego 29
60-967 Poznań
61 855 25 21
DZIEKAN:
prof. dr hab. Piotr Chojnacki
piotr.chojnacki@uap.edu.pl
ASYSTENTKA DZIEKANA:
mgr Anna Gatniejewska
anna.gatniejewska@uap.edu.pl
PRODZIEKAN / KIEROWNIK STUDIÓW NIESTACJONARNYCH:
dr hab. Sławomir Decyk, prof. UAP
decyk@uap.edu.pl
KIEROWNIK KATEDRY FOTOGRAFII:
dr hab. Jarosław Klupś, prof. UAP
jaroslaw.klups@uap.edu.pl
KIEROWNIK KATEDRY FOTOGRAFII INTERMEDIALNEJ:
dr Mateusz Sadowski, ad.
mateusz.sadowski@uap.edu.pl
Laboratorium Wydziału Fotografii:
zachar.szerstobitow@uap.edu.pl
Biblioteka Wydziału Fotografii:
marcin.czerkasow@uap.edu.pl
Dziekanat studiów stacjonarnych:
Małgorzata Stempniewicz
Budynek C, pok. 402
wtorek-piątek, 10.00–12.00
tel. 61 853 00 18 w. 125
malgorzata.stempniewicz@uap.edu.pl
Dziekanat studiów niestacjonarnych:
Aleksandra Trzcińska
Budynek C, pok. 402
wtorek-piątek, 10.00–12.00
tel. 61 853 00 18 w. 125
aleksandra.trzcinska@uap.edu.pl
DO POBRANIA:
LOGO WYDZIAŁU FOTOGRAFII
Format: .ai | .tif | .pdf | .jpg
LOGO UAP format: pakiet
LOGO 100 LAT FOTOGRAFII: .png