Wydział Fotografii UAP
Budynek B, 23 Lutego 20

61 852 09 11 nr wew. 326
Adres korespondencyjny:
Al. Marcinkowskiego 29
60-967 Poznań
61 855 25 21
DZIEKAN:
dr hab. Jarosław Klupś, prof. UAP
jaroslaw.klups@uap.edu.pl
PRODZIEKAN:
dr Mateusz Sadowski, ad.
mateusz.sadowski@uap.edu.pl
KIEROWNIK KATEDRY FOTOGRAFII:
dr Anna Kędziora, ad.
anna.kedziora@uap.edu.pl
KIEROWNIK KATEDRY FOTOGRAFII INTERMEDIALNEJ:
prof. dr hab. Konrad Kuzyszyn
konrad.kuzyszyn@uap.edu.pl
KIEROWNIK STUDIÓW NIESTACJONARNYCH:
dr Kamila Kobierzyńska, ad.
kamila.kobierzynska@uap.edu.pl
DZIEKANAT STUDIÓW STACJONARNYCH
I NIESTACJONARNYCH:
Małgorzata Stempniewicz
malgorzata.stempniewicz@uap.edu.pl
Budynek C, pok. 402
tel. 61 853 00 18 w. 120
Laboratorium Wydziału Fotografii:
zachar.szerstobitow@uap.edu.pl
Biblioteka Wydziału Fotografii:
marcin.czerkasow@uap.edu.pl
DO POBRANIA:
LOGO WYDZIAŁU FOTOGRAFII
Format: .ai | .tif | .pdf | .jpg
LOGO UAP format: pakiet
LOGO 100 LAT FOTOGRAFII: .png