REKRUTACJA 2018

Studia pierwszego stopnia

kierunek: FOTOGRAFIA (specjalność fotografia; specjalność fotografia edytorska)

24.03 – 8.06.2018 składanie ankiet kandydatów na studia stacjonarne (online)
24.03 – 28.06. 2018 składanie ankiet kandydatów na studia niestacjonarne (online)
18/21.06.2018 sprawdzian kwalifikacyjny – studia stacjonarne
30.06/1.07.2018 sprawdzian kwalifikacyjny – studia niestacjonarne
22.09.2018 sprawdzian kwalifikacyjny – studia niestacjonarne (drugi nabór)

Sprawdzian kierunkowy dla specjalności: Fotografia i specjalności: Fotografia Edytorska na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych składa się z rozmowy kwalifikacyjnej i prezentacji przez
kandydata portfolio (teczki prac), zawierającego prace fotograficzne w formie odbitek lub wydruków – do 20 prac fotograficznych (poszczególne prace składać się mogą z wielu fotografii).
opłata: 150 zł (na sprawdzian należy przyjść z dowodem osobistym oraz dowodem wpłaty)

Zasady składania dokumentów na: http://uap.edu.pl/rekrutacja/

STUDIA NIESTACJONARNE informacje ogólne i rekrutacja do pobrania:

2018 studia niestacjonarne INFORMATOR i rekrutacja

Studia drugiego stopnia

kierunek: FOTOGRAFIA

24.03 – 20.06.2018 składanie ankiet (podań) kandydatów na studia stacjonarne (online)
24.03 – 28.06.2018 składanie ankiet (podań) kandydatów na studia niestacjonarne (online)
27/28.06.2018 sprawdzian kwalifikacyjny – studia stacjonarne
30.06/1.07.2018 sprawdzian kwalifikacyjny – studia niestacjonarne
22.09.2018 sprawdzian kwalifikacyjny – studia niestacjonarne (drugi nabór)

Sprawdzian kierunkowy na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych składa się z rozmowy kwalifikacyjnej i prezentacji przez kandydata prac z zakresu fotografii i mediów pokrewnych – do 25 prac (poszczególne prace składać się mogą z wielu fotografii lub innych elementów), ze szczególnym uwzględnieniem licencjackiej pracy dyplomowej. Kandydat może dodatkowo zaprezentować dokumentację innej działalności związanej z kierunkiem studiów (np. aktywność kuratorska, publikacje, dorobek zawodowy itp.).
opłata: 150 zł (na sprawdzian należy przyjść z dowodem osobistym oraz dowodem wpłaty)

Zasady składania dokumentów na: http://uap.edu.pl/rekrutacja/

STUDIA NIESTACJONARNE informacje ogólne i rekrutacja do pobrania:

2018 studia niestacjonarne INFORMATOR i rekrutacja

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA


19.05 PRZEGLĄDY PORTFOLIO – konsultacje dla kandydatów na studia kierunek FOTOGRAFIA
10.00 – 13.00, sala B.114 (Biblioteka Katedry Fotografii) – dr Janusz Oleksa, mgr Mateusz Sadowski


09.06 PRZEGLĄDY PORTFOLIO – konsultacje dla kandydatów na studia kierunek FOTOGRAFIA
10.00 – 13.00, sala B.114 (Biblioteka Katedry Fotografii) – mgr Mateusz Sadowski, mgr Agnieszka
Antkowiak


 

Kandydatów na konsultacje podczas PRZEGLĄDÓW PORTFOLIO prosimy o potwierdzenie telefoniczne lub
mailowe u koordynatora na Kierunku FOTOGRAFIA – dr Janusz Oleksa: janusz.oleksa@uap.edu.pl,
tel.: 500 125 013.