REKRUTACJA 2017

Rekrutacja – Drugi nabór

 

Studia stacjonarne II stopnia:

Sprawdzian kwalifikacyjny na studia stacjonarne II stopnia ma charakter konkursowy i odbędzie się w dniu:
14.09.2017

 

Termin składania dokumentów:
28.08-1.09, w godzinach 10:00-14:00

Dokumenty przyjmuje:
Dziekanat Komunikacji Multimedialnej (Plac Wielkopolski 9, Budynek C, pokój 410)

Uwaga!
Istnieje możliwość nadesłania dokumentów pocztą.  (decyduje data stempla pocztowego).

 

Do sprawdzianu kwalifikacyjnego dopuszczeni zostaną tylko ci kandydaci, którzy złożyli lub nadesłali komplet dokumentów w określonym przez Uczelnię terminie.

Na sprawdzian kwalifikacyjny należy przyjść z dowodem osobistym i dowodem wniesienia opłaty za sprawdzian kwalifikacyjny.

Opłata za sprawdzian kwalifikacyjny w roku akademickim 2017/2018 wynosi 85 zł.
Nr konta Uczelni:
Bank Zachodni WBK S.A. VI Oddział Poznań
nr 50 1090 1362 0000 0000 3601 7904
(z dopiskiem opłata za sprawdzian kwalifikacyjny – studia stacjonarne)

Studia niestacjonarne I i II stopnia:

 Sprawdzian kwalifikacyjny:
23 września 2017 r.

Termin składania dokumentów:
6-8 września 2017r. w godzinach 10:00-14:00
Dokumenty przyjmujemy
Dziekanat Komunikacji Multimedialnej, Plac Wielkopolski 9, Budynek C, pokój 410

Uwaga!
Istnieje możliwość nadesłania dokumentów pocztą (decyduje data stempla pocztowego).

Na sprawdzian kwalifikacyjny należy przyjść z dowodem osobistym i dowodem wniesienia opłaty za sprawdzian kwalifikacyjny.

Opłaty za sprawdzian kwalifikacyjny w roku akademickim 2017/2018

Studia niestacjonarne I stopnia wynosi 150zł
Studia niestacjonarne II stopnia wynosi 85zł
Nr konta:
Bank Zachodni WBK S.A. VI / O Poznań
65 1090 1362 0000 0001 0467 3361
(z dopiskiem opłata za sprawdzian kwalifikacyjny – studia niestacjonarne fotografia)
DO POBRANIA: