REKRUTACJA 2018

Studia pierwszego stopnia

kierunek: FOTOGRAFIA (specjalność fotografia; specjalność fotografia edytorska)

24.03 – 8.06.2018 składanie ankiet kandydatów na studia stacjonarne (online)
24.03 – 28.06. 2018 składanie ankiet kandydatów na studia niestacjonarne (online)
18/21.06.2018 sprawdzian kwalifikacyjny – studia stacjonarne
30.06/1.07.2018 sprawdzian kwalifikacyjny – studia niestacjonarne
22.09.2018 sprawdzian kwalifikacyjny – studia niestacjonarne (drugi nabór)

Sprawdzian kierunkowy dla specjalności: Fotografia i specjalności: Fotografia Edytorska na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych składa się z rozmowy kwalifikacyjnej i prezentacji przez
kandydata portfolio (teczki prac), zawierającego prace fotograficzne w formie odbitek lub wydruków – do 20 prac fotograficznych (poszczególne prace składać się mogą z wielu fotografii).
opłata: 150 zł (na sprawdzian należy przyjść z dowodem osobistym oraz dowodem wpłaty)

Zasady składania dokumentów na: http://uap.edu.pl/rekrutacja/

STUDIA NIESTACJONARNE informacje ogólne i rekrutacja do pobrania:

2018 studia niestacjonarne INFORMATOR i rekrutacja

Studia drugiego stopnia

kierunek: FOTOGRAFIA

24.03 – 20.06.2018 składanie ankiet (podań) kandydatów na studia stacjonarne (online)
24.03 – 28.06.2018 składanie ankiet (podań) kandydatów na studia niestacjonarne (online)
27/28.06.2018 sprawdzian kwalifikacyjny – studia stacjonarne
30.06/1.07.2018 sprawdzian kwalifikacyjny – studia niestacjonarne
22.09.2018 sprawdzian kwalifikacyjny – studia niestacjonarne (drugi nabór)

Sprawdzian kierunkowy na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych składa się z rozmowy kwalifikacyjnej i prezentacji przez kandydata prac z zakresu fotografii i mediów pokrewnych – do 25 prac (poszczególne prace składać się mogą z wielu fotografii lub innych elementów), ze szczególnym uwzględnieniem licencjackiej pracy dyplomowej. Kandydat może dodatkowo zaprezentować dokumentację innej działalności związanej z kierunkiem studiów (np. aktywność kuratorska, publikacje, dorobek zawodowy itp.).
opłata: 150 zł (na sprawdzian należy przyjść z dowodem osobistym oraz dowodem wpłaty)

Zasady składania dokumentów na: http://uap.edu.pl/rekrutacja/

STUDIA NIESTACJONARNE informacje ogólne i rekrutacja do pobrania:

2018 studia niestacjonarne INFORMATOR i rekrutacja

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA

 17.03 PRZEGLĄDY PORTFOLIO – konsultacje dla kandydatów na studia kierunek FOTOGRAFIA
10.00 – 13.00, sala B.114 (Biblioteka Katedry Fotografii) – dr Janusz Oleksa, dr Anna Kędziora

24.03 DRZWI OTWARTE:

10.00 Spotkanie z Rektorem – Atrium
10.30 – 11.30 Oprowadzanie po UAP – Biuro Promocji
11.30 Oprowadzanie po Katedrze Fotografii – dr Janusz Oleksa
12.00 Spotkanie w Katedrze Fotografii, sala B.114 (Biblioteka Katedry Fotografii) – prof. Piotr Chojnacki,
dr Anna Kędziora, dr Jarosław Klupś
12.30 – 15.00 Konsultacje, sala B.114 (Biblioteka Katedry Fotografii) – dr Anna Kędziora, mgr Maks
Radawski, mgr Agnieszka Antkowiak
13.00 – 15.00 Warsztaty: Fotografia w animacji – prow. mgr Mateusz Sadowski, sale B.111 i B.106
14.00 – 16.00 Warsztaty: Każdy aparat to całkiem inny świat – prow. dr Michał Bugalski, sale: B.101 i B.111

07.04 PRZEGLĄDY PORTFOLIO – konsultacje dla kandydatów na studia kierunek FOTOGRAFIA

10.00 – 13.00, sala B.114 (Biblioteka Katedry Fotografii) – dr Janusz Oleksa, dr Michał Bugalski


14.04 DRZWI OTWARTE:
10.00 Spotkanie z Rektorem – Atrium
10.30 – 11.30 Oprowadzanie po UAP – Biuro Promocji
11.30 Oprowadzanie po Katedrze Fotografii – dr Janusz Oleksa
12.00 Spotkanie w Katedrze Fotografii, sala B.114 (Biblioteka Katedry Fotografii) – prof. Piotr Chojnacki,
dr Anna Kędziora, dr Jarosław Klupś
12.30 – 15.00 Konsultacje, sala B.114 (Biblioteka Katedry Fotografii) – dr Anna Kędziora, mgr Maks
Radawski, mgr Agnieszka Antkowiak
14.00 – 16.00 Warsztaty: Każdy aparat to całkiem inny świat – prow. dr Michał Bugalski, sale: B.101 i B.111
14.00 – 16.00 Warsztaty: Fotografia po internecie – prow. mgr Agnieszka Antkowiak, sala B 106

21.04 PRZEGLĄDY PORTFOLIO – konsultacje dla kandydatów na studia kierunek FOTOGRAFIA
10.00 – 13.00, sala B.114 (Biblioteka Katedry Fotografii) – dr Janusz Oleksa, dr Michał Bugalski


25.04 FESTIWAL NAUKI I SZTUKI:

17.30 – 19.45 Warsztaty: Fotografia bez światła – prow. dr Janusz Oleksa, sale B.101 i B.111 (studio)
14.00 – 16.00 Warsztaty: Jak zrobić książkę – prow. mgr Marcin Czerkasow, sala B.114 – Biblioteka
Katedry Fotografii

12.05 PRZEGLĄDY PORTFOLIO – konsultacje dla kandydatów na studia kierunek FOTOGRAFIA
10.00 – 13.00, sala B.114 (Biblioteka Katedry Fotografii) – dr Michał Bugalski, mgr Maks Radawski


19.05 PRZEGLĄDY PORTFOLIO – konsultacje dla kandydatów na studia kierunek FOTOGRAFIA
10.00 – 13.00, sala B.114 (Biblioteka Katedry Fotografii) – dr Janusz Oleksa, mgr Mateusz Sadowski


09.06 PRZEGLĄDY PORTFOLIO – konsultacje dla kandydatów na studia kierunek FOTOGRAFIA
10.00 – 13.00, sala B.114 (Biblioteka Katedry Fotografii) – mgr Mateusz Sadowski, mgr Agnieszka
Antkowiak


 

Kandydatów na konsultacje podczas PRZEGLĄDÓW PORTFOLIO prosimy o potwierdzenie telefoniczne lub
mailowe u koordynatora na Kierunku FOTOGRAFIA – dr Janusz Oleksa: janusz.oleksa@uap.edu.pl,
tel.: 500 125 013.
Zapisy na warsztaty podczas DRZWI OTWARTYCH: Formularz zgłoszeniowy oraz zasady zgłoszeń znajdują się w zakładce:  http://uap.edu.pl/rekrutacja/drzwi-otwarte/
Zapisy na warsztaty w ramach i FESTIWALU NAUKI I SZTUKI – na adres: fotografia@uap.edu.pl

O WARSZTATACH:

Fotografia w animacji – prow. mgr Mateusz Sadowski
Uczestnicy warsztatów wykonają wspólnie serię fotografii, zapoznając się z podstawowymi technikami animacji poklatkowej. Pierwsza część odbędzie się w studio, gdzie zostaną wykonane zdjęcia. W drugiej części przejdziemy do sali komputerowej, gdzie zaprezentowany zostanie prosty montaż filmu animowanego. Każdy z uczestników otrzyma krótki film będący rezultatem warsztatów.
Sobota, 24.03, godz. 13.00 – 15.00, Katedra Fotografii UAP – sale B.111 i B.106 (studio i pracownia komputerowa)


Każdy aparat to całkiem inny świat – prow. dr Michał Bugalski.
Warsztaty dotyczyć będą wpływu narzędzi fotograficznych na zdjęcia. Uczestnicy poznają przykłady oraz specyfikę aparatów mało, średnio i wielkoformatowych.
Sobota, 24.03, godz. 14.00 – 16.00, Katedra Fotografii UAP – sale B.101 i B.111 (studio)
Sobota, 14.04, godz. 14.00 – 16.00, Katedra Fotografii UAP – sale B.101 i B.111 (studio)


 Fotografia po internecie – prow. mgr Agnieszka Antkowiak
Warsztaty postinternetowych praktyk fotograficznych, obejmujące zagadnienia takie jak: kuratorowanie przestrzeni internetowej, obraz fotograficzny w sieci, smartfon jako narzędzie artystyczne. Podczas warsztatów uczestnicy korzystać będą z pracowni komputerowej oraz własnych smartfonów. Uczestnicy proszeni są o przyniesienie smartfonów i ładowarek.
Sobota, 14.04, godz. 14.00 – 16.00, Katedra Fotografii UAP – sala B.106 (pracownia komputerowa)


 Fotografia bez światła – prow. dr Janusz Oleksa
Warsztaty dla młodzieży i dorosłych – eksperymenty z długimi czasami naświetlania, zdjęcia nocne, wielokrotne ekspozycje, rejestracja ruchu, efekty specjalne. Uczestnicy proszeni są o przyniesienie aparatów i latarek.
Środa, 25.04, godz. 17.30 – 19.45, Katedra Fotografii UAP – sale B.101 i B.111 (studio)


 Jak zbudowana jest książ ka – prow. mgr Marcin Czerkasow
Podczas prezentacji w Bibliotece Katedry Fotografii omówione i przedstawione zostaną procesy prowadzące do powstania książki w jej fizycznej formie: skład, druk oraz oprawa introligatorska. Podczas spotkania uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z prostymi czynnościami, materiałami i narzędziami introligatorskimi. Będą również mogli oprawić swój własny notes.
Środa, 25.04, godz. 14.00 – 16.00, Katedra Fotografii UAP – sala B.114 (Biblioteka Katedry Fotografii)