Jarosław Klupś — Do wywołania | Wystawa w Galerii Fotografii pf | Festiwal im. I. Zjeżdżałki 2022

DO WYWOŁANIA
Jarosław Klupś


Galeria Fotografii pf
Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu
14.10-11.12.2022

Wyświetlony, utajony, wywołany, utrwalony… — obraz fotograficzny w każdej z tych form fascynuje mnie od najmłodszych lat. W ciemni spędziłem podstawówkę i liceum, a studia i praca naukowa poprowadziły mnie ku prapoczątkom fotografii. Zapragnąłem doświadczać tych wszystkich, niezwykłych, XIX wiecznych form i procesów obrazowania. Przez kolejne lata przyglądałem się więc medium fotografii, tworząc prace odnoszące się do jego tożsamości, niewykorzystanych potencjałów, piękna oraz fascynacji fenomenem obrazowania.

Tymczasem mój dawny, amatorski warsztat negatywowo-pozytywowy, również stał się historyczny – pozostając jednak w relacji moich własnych, przykurzonych wspomnień i doświadczeń. Głęboko w pamięci pozostały światła, dźwięki, kształty, zapachy – powidoki dawnych, dziecięcych emocji, obserwacji i dążeń, młodocianych ucieczek w samotność i twórcze eksperymenty. Zapragnąłem przyjrzeć się temu, co okazuje się tkwić głęboko we mnie, wierząc, że da się to przenieść na doświadczenia wielu fotografujących w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych.

„Do wywołania” jest więc próbą subiektywnego wejrzenia w nieodległą przeszłość domowych, fotoamatorskich realiów tamtych lat. Inspirując się własnymi doświadczeniami, towarzyszącymi poznawaniu fotografii, rodzinnymi zdjęciami oraz osobliwym warsztatem fotografa – amatora, przypatruję się rozwojowi fotografii – jej instrumentarium i zadziwiającym praktykom.

Używając określenia Waltera Benjamina, próbuję łowić „duchy, których ślad wietrzę w rzeczach” – rzeczach już bezużytecznych i niechcianych, a niosących pamięć o przeżyciach, potrzebach i marzeniach. „Rzeczy” te zaplatają bowiem przeszłość z przyszłością, mogą wywoływać je i przekazywać.

Jarosław Klupś — (ur. 1978r. w Lesznie) absolwent fotografii w poznańskiej ASP (2000-2005). Autor i uczestnik wystaw m.in. w Bostonie, Columbii, Sydney, Pittsburghu, Bradford, Dreźnie, Wilnie i Bratysławie. Wśród jego prac, często nawiązujących do historii i tożsamości medium fotografii, znajdują się zdjęcia, instalacje site-specific oraz obiekty. Zafascynowany procesami powstawania i rejestracji obrazu, tworzy prace oparte na naukowo-technicznym potencjale fotografii. Używa historycznych procesów fotograficznych, w tym także najstarszego z nich – dagerotypii; często sięga do zjawisk pokrewnych powstawaniu fotografii, takich jak światłoczułość, camera obscura, projekcje itp. Istotnym obszarem aktywności autora jest działalność naukowa i popularyzatorska. Jest profesorem Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, gdzie kieruje Pracowną Obrazów Utajonych, wiceprezesem Naukowego Towarzystwa Fotografii, dziekanem Wydziału Fotografii. W Centrum Kultury Zamek w Poznaniu prowadzi Pracownię Fotografii, upowszechniającą sztukę fotografii oraz tradycyjne i historyczne procesy obrazowania.

Prace Jarosława Klupsia znajdują się w zbiorach m.in. Muzeum Narodowego w Poznaniu, Muzeum Louisa Daguerre’a (Musee Adrien Mentienne) w Bry-Sur-Marne (Francja), New Mexico History Museum w Santa Fe (USA), oraz w kolekcjach prywatnych.

Wystawa prezentowana w ramach 6. Wielkopolskiego Festiwalu Fotografii im. I. Zjeżdżałki

Projekt dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Comments are closed