NABÓR WRZEŚNIOWY — Studia niestacjonarne I stopnia

NABÓR WRZEŚNIOWY

Studia niestacjonarne I stopnia (II nabór)

Termin składania dokumentów do dnia 14.09.2020 r. do godz. 23:59 |— zgłoszenia kandydatów online z załączeniem wymaganych na egzamin dokumentów (portfolio, list motywacyjny).

1 ETAP | Ocena portfolio: dnia 17 września 2020 r.

Ogłoszenie wyników w Akademusie: 18 września 2020 r. (Decyzja Komisji i zaproszenia do II etapu rekrutacji).

2 ETAP | Rozmowa kwalifikacyjna: dnia 19 września 2020 r. | online |

Ogłoszenie wyników 2 Etapu w Akademusie: 20 września 2020 r.

Regulamin organizacji i przeprowadzania sprawdzianu kwalifikacyjnego na studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia

Comments are closed