Jarosław Klupś: „Do wywołania” | Galeria Miejska BWA w Lesznie | 24/08—07/10/23

Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych oraz Autor zapraszają na wernisaż wystawy w dniu 24/08/23 o godzinie 18:00.

Galeria MBWA, Leszno,
ul. Leszczyńskich 5
24/08—07/10/2023

Wyświetlony, utajony, wywołany, utrwalony… – obraz fotograficzny w każdej z tych form fascynuje mnie od najmłodszych lat. W ciemni spędziłem podstawówkę i liceum, a studia i praca naukowa poprowadziły mnie ku prapoczątkom fotografii. Zapragnąłem doświadczać tych wszystkich niezwykłych, XIX wiecznych form i procesów obrazowania. Przez kolejne lata przyglądałem się więc medium fotografii, tworząc prace odnoszące się do jego tożsamości, niewykorzystanych potencjałów, piękna oraz fascynacji fenomenem obrazowania.

Tymczasem mój dawny, amatorski warsztat negatywowo-pozytywowy, również stał się historyczny – pozostając jednak w relacji moich własnych, przykurzonych wspomnień i doświadczeń. W pamięci pozostały światła, dźwięki, kształty, zapachy – powidoki dawnych, dziecięcych emocji, obserwacji i dążeń, młodocianych ucieczek w samotność i twórcze eksperymenty. Zapragnąłem przyjrzeć się temu, co okazuje się tkwić głęboko we mnie, wierząc, że da się to przenieść na doświadczenia wielu fotografujących w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych.

Wystawa „Do wywołania” jest więc próbą subiektywnego wejrzenia w nieodległą przeszłość domowych, fotoamatorskich realiów tamtych lat. Inspirując się własnymi doświadczeniami, towarzyszącymi poznawaniu fotografii, rodzinnymi zdjęciami oraz osobliwym warsztatem fotografa–amatora, przypatruję się rozwojowi fotografii – jej instrumentarium i zadziwiającym praktykom.

Używając określenia Waltera Benjamina, próbuję łowić „duchy, których ślad wietrzę w rzeczach” – rzeczach już bezużytecznych i niechcianych, a niosących pamięć o przeżyciach, potrzebach i marzeniach. „Rzeczy” te zaplatają bowiem przeszłość z przyszłością, mogą wywoływać je i przekazywać.

Jarosław Klupś

JAROSŁAW KLUPŚ (ur. 1978r. w Lesznie), absolwent fotografii w poznańskiej ASP (2000-2005). Wśród jego prac, często nawiązujących do historii i tożsamości medium fotografii, znajdują się zdjęcia, instalacje site-specific oraz obiekty. Zafascynowany procesami powstawania i rejestracji obrazu, tworzy prace oparte na naukowo-technicznym potencjale fotografii. Używa historycznych procesów fotograficznych, w tym także najstarszego z nich – dagerotypii; często sięga do zjawisk pokrewnych powstawaniu fotografii, takich jak światłoczułość, camera obscura, projekcje itp. Istotnym obszarem aktywności autora jest działalność naukowa i popularyzatorska. Jest profesorem Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, gdzie kieruje Pracownią Obrazów Utajonych, wiceprezesem Naukowego Towarzystwa Fotografii, dziekanem Wydziału Fotografii. W Centrum Kultury Zamek w Poznaniu prowadzi Pracownię Fotografii, upowszechniającą sztukę fotografii oraz tradycyjne i historyczne procesy obrazowania. Autor i uczestnik wystaw m.in. w Bostonie, Columbii, Sydney, Pittsburghu, Bradford, Dreźnie, Wilnie i Bratysławie. Prace artysty znajdują się w zbiorach m.in. Muzeum Louisa Daguerre’a (Musee Adrien Mentienne) w Bry-Sur-Marne (Francja), New Mexico History Museum w Santa Fe (USA), Muzeum Narodowego w Poznaniu oraz w kolekcjach prywatnych.

Comments are closed