Julia Stachura: „Ciało w działaniu. Empowerment afroamerykańskiej fotografii” | TIPO

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu Teoria i praktyka obrazowania, organizowane przez Wydział Fotografii UAP – piątek, 4.03, godz. 18:00, pod linkiem: 
https://meet.google.com/kba-ahhq-fsf  

Fotografia z protestu robotniczego „I am Man”, Ernest Withers, 1968

Julia Stachura: historyczka sztuki, doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych UAM oraz pracowniczka Archiwum Audiowizualnego Wydziału Nauk o Sztuce UAM. Przygotowuje pracę doktorską poświęconą współczesnej fotografii afroamerykańskiej. Jej zainteresowania badawcze obejmują teorię i historię fotografii, sztukę nowoczesną oraz metodologię historii sztuki. 

Comments are closed