Nabór artykułów do nowego numeru pisma DAGEROTYP

Współczesne muzea, aspirując do roli aktywnych uczestników kulturowego dyskursu, nieustannie stoją przed wyzwaniami generowanymi przez napięcia towarzyszące funkcjonowaniu obrazów w sferze społecznej. Chcieliśmy zaprosić do refleksji nad pojęciem fotografii jako obiektu muzealnego, w szerokim kontekście zmian pól i stopnia oddziaływania fotografii w społecznej i politycznej rzeczywistości oraz jej niejednoznacznego potencjału.
Artykuły podejmujące refleksję nad problemami dotyczącymi relacji między fotografią a muzeum, jak również prezentujące teoretyczny namysł nad całością lub fragmentami konkretnych kolekcji muzealnych, prosimy nadsyłać do 30 czerwca 2020 r.

> Więcej informacji <

Comments are closed