Klara Woźniak

mgr | asystentka
Asystentka Pracowni Fotografii Eksperymentalnej
Katedra Fotografii, Wydział Fotografii
kontakt: klara.wozniak@uap.edu.pl
Klara Woźniak (ur. 1999, Warszawa, PL) — artystka multimedialna, absolwentka Fotografii na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Interesuje się obrazem generatywnym, systemami komunikacji i widzeniem maszynowym.
Tworzy głównie krótkie formy filmowe generowane komputerowo, gry wideo, obiekty i instalacje. Często korzysta z elementów opartych na technologii i nauce, wykorzystując układy elektryczne, robotykę i programowanie.
Jej prace były wystawiane w Polsce, Grecji, Wielkiej Brytanii, we Włoszech i USA.