Rekrutacja na studia niestacjonarne

Kierunek Fotografia na Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu oferuje nowatorski program studiów, bazujący na 30-letnim doświadczeniu w kształceniu nowych pokoleń artystów, licznych inicjatywach artystycznych oraz naukowych, współpracy zagranicznej, organizacji międzynarodowych wystaw fotografii, konkursów i konferencji.

Wydział Fotografii dysponuje profesjonalnym zapleczem dydaktycznym i badawczym, w skład którego wchodzą: obszerne studio fotograficzne, pracownia komputerowa, nowoczesne ciemnie, specjalistyczna biblioteka z czytelnią i archiwum fotografii. Do dyspozycji studentów jest także wypożyczalnia sprzętu fotograficznego z systemem rezerwacji online, studio filmowe i drukarnia. Studenci Fotografii poza regularnymi zajęciami (na studiach niestacjonarnych są to weekendowe zjazdy średnio co dwa tygodnie) uczestniczą w wystawach, plenerach i spotkaniach autorskich. Aktywnie działają w Kole Naukowym, redagują i wydają poświęcone sztuce i fotografii wydawnictwa oraz publikacje internetowe, takie jak COMO, Postmedium czy Polish Photobooks Review; biorą również udział w międzynarodowych programach wymiany studentów.

Rekrutacja na studia polega na przeglądzie prac fotograficznych oraz rozmowie kwalifikacyjnej (nie obowiązują praktyczne etapy rysunkowo-malarskie). Kandydaci na studia I stopnia na kierunku Fotografia składając dokumenty rekrutacyjne dokonują wyboru zakresu studiów – Fotografia lub Fotografia Intermedialna.

Sposób kształcenia

Na kierunku Fotografia kładziemy nacisk na kształcenie w zakresie stricte artystycznym. Głównym obszarem programu nauczania jest praktyka oraz analiza teoretycznych zagadnień sztuki fotografii i mediów pokrewnych. Pod opieką doświadczonych artystów i nauczycieli akademickich studenci tworzą autorskie prace i eksperymentują z formami obrazowania. Ważnymi elementami ich rozwoju artystycznego są regularne spotkania z zapraszanymi kuratorami, teoretykami i twórcami fotografii, wyjazdy, plenery oraz warsztaty problemowe.

Kształcenie odbywa się w ośmiu Pracowniach Fotografii (obowiązkowych lub fakultatywnych), wybranych pracowniach artystycznych z całego spektrum pracowni UAP oraz w ramach przedmiotów teoretycznych, takich jak Fotografia w ekspozycji galeryjnej, Fotografia współczesna, Teoria fotografii, Zagadnienia sztuki współczesnej czy Prawo autorskie. Dodatkowo blok przedmiotów technologicznych zawiera niezbędne elementy warsztatu: oświetlenie studyjne, cyfrowa edycja fotografii, rejestracja i edycja obrazu ruchomego, klasyczne i hybrydowe procesy fotografii, druk i eksponowanie fotografii, przygotowanie publikacji fotograficznej i multimedialnej.

Wśród absolwentów kierunku Fotografia znajduje się wielu uznanych artystów, profesorów uczelni, wykładowców, teoretyków i popularyzatorów fotografii, animatorów, krytyków i kuratorów.

Po więcej informacji zapraszamy na:
fotografia.uap.edu.pl
postmedium.art
polishphotobookreview.tumblr.com

Comments are closed