Rozkłady zajęć i karty obiegowe

STUDIA STACJONARNE

Wydział Fotografii — studia stacjonarne I stopnia (licencjackie)

Wydział Fotografii – studia stacjonarne II stopnia (magisterskie)

STUDIA NIESTACJONARNE

Wydział Fotografii — studia niestacjonarne 3-letnie I stopnia (licencjackie)

Wydział Fotografii – studia niestacjonarne 2-letnie II stopnia (magisterskie)

Dyplom — studia niestacjonarne 3-letnie I stopnia

Dyplom — studia niestacjonarne 2-letnie II stopnia

Dyżury ONLINE

dr Kamila Kobierzyńska
godz. 8:30 w terminach: 22.10, 5.11, 26.11, 10.12, 14.01
— po wcześniejszym umówieniu