Pracownia Fotografii Dokumentalnej

prof. dr hab. Piotr Chojnacki
dr Michał Bugalski (urlop naukowy w roku 23/24)
„Błędy są drzwiami do odkryć”.
― James Joyce, “Ulysses”
„Im lepszy wynik tym bliżej porażki”.
― Robert Bresson, „Notatki o kinematografie”
„Pokazać coś tak, jak widzisz, ale za pośrednictwem maszyny, która nie widzi tak, jak ty”.
― Robert Bresson, „Notatki o kinematografie”
„Ten kto idzie za tłumem, nie dojdzie dalej niż idzie tłum. Ten kto idzie sam, dojdzie w miejsca, do których jeszcze nikt nie doszedł”.
― Albert Einstein
“Mistakes are the portals of discovery.”
― James Joyce, “Ulysses”
“The greater the success, the closer it verges on failure.”
― Robert Bresson, “Notes on the Cinematographer”
“To make what you see be seen, through the intermediary of a machine that does not see it as you see it.”
― Robert Bresson, “Notes on the Cinematographer”
“The one who follows the crowd will usually go no further than the crowd. Those who walk alone are likely to find themselves in places no one has ever been before.”
― Albert Einstein