O NAS

Działamy na rzecz rozwoju sztuki – fotografii oraz teoretycznej i krytycznej refleksji związanej z fotografią i nowymi mediami.

Katedra Fotografii jest jednostką wchodzącą w skład Wydziału Fotografii UAP. Skupia artystów, badaczy i pedagogów związanych z fotografią i innymi mediami współczesnej komunikacji. Działamy na rzecz rozwoju sztuki – fotografii oraz teoretycznej i krytycznej refleksji związanej z fotografią i mediami pokrewnymi. Pracownicy Katedry są organizatorami szeregu ważnych przedsięwzięć artystycznych i wydawniczych. Uczestniczą oraz są pomysłodawcami licznych wystaw, sympozjów i konferencji, również międzynarodowych, dotyczących aktualnych problemów sztuki-fotografii.

 

Więcej ⟶

WIRTUALNY SPACER

Zapraszamy na wirtualny spacer po Katedrze Fotografii