KATEDRA FOTOGRAFII

Katedra Fotografii zajmuje się szeroko pojętymi formami fotografii jako sztuki współczesnej. Twórczość wykładowców oraz pola współpracy ze studentami zakresu Fotografia obejmują zagadnienia począwszy od historii i tradycji fotografii, problematyki związanej z jej materialnością, poprzez eksperymenty z formami obrazowania, aktywności badawcze (research-based art), strategie oparte o archiwa i kolekcje, po photobooki, instalacje intermedialne i działania wynikające z namysłu nad teorią fotografii i interpretacją jej znaczeń w kulturze.

Booki. Studying Photobooks (2018)
Poznan Photo Diploma Award (2019)
Studiujący Fotografię mogą też liczyć na doświadczenie i praktyczne wsparcie wykładowców Katedry Fotografii w obszarze zagadnień technicznych, takich jak technika zdjęciowa i filmowa, oświetlenie, digitalizacja i cyfrowa edycja fotografii, druk na różnych papierach i nietypowych podłożach, kamery wielkoformatowe, praca w tradycyjnej ciemni biało czarnej i barwnej, eksperymenty z historycznymi procesami fotografii, projektowanie książek fotograficznych czy podstawy introligatorstwa.
Ważnym elementem kształcenia w zakresie Fotografia są plenery artystyczne organizowane przez poszczególne pracownie oraz praktyki zawodowe realizowane we współpracy z instytucjami kultury, fundacjami i stowarzyszeniami, archiwami, galeriami, wydawnictwami, studiami fotograficznymi, drukarniami itp.
Katedra Fotografii skupia artystów kilku pokoleń, zaangażowanych w liczne działania artystyczne, wystawiennicze, naukowe i popularyzatorskie w obszarze fotografii. Są wśród nas inicjatorzy i organizatorzy m.in. Międzynarodowego Konkursu Poznan Photo Diploma Award, międzynarodowego przeglądu książek fotograficznych Booki. Studying Photobooks, magazynu COMO Magazine, a także aktywni członkowie władz Naukowego Towarzystwa Fotografii, członkowie sieci European Photography Educators’ Network, badacze i popularyzatorzy historycznych procesów fotografii, kuratorzy wystaw, jurorzy konkursów, autorzy wystaw i wydawnictw.
Aktywność i zaangażowanie wykładowców umożliwiają współpracę z krajowymi i światowymi ośrodkami kulturalnymi oraz akademickimi oraz szeroką promocję prac studentów podczas znaczących wydarzeń artystycznych związanych z fotografią (European Month of Photography, Chiang Mai Photo Festival, festiwale fotografii w Arles, Rydze, Bratysławie itp.)
Laura Radzewicz, The Uncompleted Poetry, praca studencka z II Pracowni Fotografii (2020)
Obszary aktywności, refleksji artystycznej i naukowej, podejmowane na kierunku i zakresie studiów Fotografia:
— fotografia jako sztuka współczesna
— fotografia jako praktyka społeczna
— fotografia jako narzędzie badawcze
— fotografia jako doświadczanie
— komunikacja / kontekst / proces
— narracje wizualne / fotoedycja / projektowanie i ekspozycja fotografii
— materialność fotografii / unikalność obrazu
— czytanie i interpretacja fotografii
— eksperymenty z formami obrazowania
— książki fotograficzne, wydawnictwa, photobooki, ziny
— fotografia a obraz filmowy
— research based art, strategia archiwum i kolekcji
— ciemnia fotograficzna i tradycyjne narzędzia fotografii / kamera i światłoczułość
— postprodukcja fotografii
— warsztaty, plenery i praktyki
— fotografia dokumentalna
— fotografia i design
— historia i teoria obrazowania
— współpraca instytucjonalna, międzynarodowa