KATEDRA FOTOGRAFII INTERMEDIALNEJ

W Katedrze Fotografii Intermedialnej funkcjonują dwie pracownie, prowadzone przez wykładowców realizujących autorskie programy kształcenia:
III Pracownia Fotografii
prof. hab. Piotr Wołyński
dr hab. Sławomir Decyk
mgr Agnieszka Antkowiak
V Pracownia Fotografii
prof. dr hab. Konrad Kuzyszyn
dr Mateusz Sadowski
Wystawa Pułapki_Symulacje_Transmisje — Obszary Postfotografii (2019)